Foto:

Gemeente krijgt minder klachten

  •   keer gelezen

VEGHEL | Waar Meierijstad in 2019 126 klachten ontving, is het aantal klachten in 2020 gedaald naar 71. Dat komt naar voren in het Jaarverslag Klachten 2020. “De daling is goed nieuws, zeker in een bijzonder jaar als 2020, waarin de dienstverlening van de gemeente moest worden aangepast aan de maatregelen rond COVID-19. Als de huidige trend dit jaar zich voortzet zal ook in 2021 het aantal klachten zich rond de 70 bevinden”, meldt de gemeente.

Een eenduidige oorzaak voor deze daling is niet te geven. Er zijn wel een aantal mogelijke factoren die gezorgd kunnen hebben voor deze daling. Uit het Rekenkameronderzoek blijkt dat inwoners de gemeente Meierijstad een 8 voor dienstverlening geven. Ook speelt een rol dat klachten voor het ophalen van huisvuil sinds 2020 door de afvalinzamelaar zelf worden afgewikkeld. En tenslotte is de COVID-19 pandemie bij een aantal ateliers mogelijk de reden van de daling van het aantal gevraagde diensten/contacten. Daartegenover staat dat het aantal diensten bij het werkatelier Toegang (denk aan de TOZO-regeling) en het werkatelier Vergunning/Toezicht/Handhaving juist fors is tegenomen, terwijl het aantal klachten over deze ateliers juist in aantal of relatief gezien is gedaald. Verbeterpunten liggen op het terrein van afhandeling meldingen openbare ruimte en de tijdige afwikkeling van aanvragen: er is in 2020 al gestart met de optimalisatie van de processen en het geven van trainingen.

Meer berichten