Van den Elzen in Erp.
Van den Elzen in Erp. (Foto: )

Bijna 300 buitenlandse seizoenmedewerkers naar Kraanmeer in Erp

  •   keer gelezen

ERP | Het college verleent in principe medewerking aan de beoogde huisvestingslocatie voor 296 seizoenmedewerkers van Van den Elzen Plants aan het Kraanmeer 26 in Erp. De initiatiefnemer kan nu een omgevingsvergunning aanvragen.

Met deze ontwikkeling komt de gemeente Meierijstad een stap dichter bij het behalen van de doelstelling van het realiseren van 2000 à 2500 kwalitatieve goede huisvestingsplaatsen volgens haar Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten. Veel bedrijfssectoren binnen gemeente Meierijstad, waaronder de agrarische en logistieke sector, zijn deels afhankelijk van tijdelijke arbeidskrachten die van buiten Nederland komen. “Om die reden is het voor zowel de bedrijven als de buitenlandse werknemers van belang dat er voldoende huisvestingsplaatsen van goede kwaliteit aanwezig zijn binnen Meierijstad”, vindt het college van B en W.

Krappe arbeidsmarkt
Wethouder Jan Goijaarts vult aan: “De vraag naar buitenlandse werknemers neemt toe in de krappe arbeidsmarkt. Zeker in de groeiende en bloeiende economie van Meierijstad. Er is al een tekort aan huisvesting voor deze arbeidskrachten en dat tekort groeit. Dit soort initiatieven zorgt voor meer rust in de woonwijken en minder druk op de woningvoorraad. Bovendien hoeven de medewerkers niet meer te reizen na een lange werkdag. En dat is goed voor de inwoners, arbeidsmigranten, bedrijven en het verkeer in en om Meierijstad.”

Kwalitatief goede huisvesting
Het idee is om ruime studio’s te bouwen voor twee personen. Elke studio wordt voorzien van een eigen keuken, slaapkamer, sanitair/badkamer. In de plannen zijn verder een fitnessruimte en een park opgenomen. Parkeergelegenheid wordt op het eigen terrein gecree¨erd. De doelstelling is om met vast beheer te gaan werken, zodat medewerkers en omwonenden een aanspreekpunt hebben. De beoogde huisvesting wordt voorbereid volgens de eisen/aanbevelingen uit het rapport Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten van de commissie Roemer.
Maurice Deben van Van den Elzen Plants: “Als internationaal opererende plantenkwekerij produceren wij plantjes voor aardbei-, asperge- en frambozenproductietelers en zijn wij in de piekseizoenen afhankelijk van seizoenmedewerkers. Wij willen goede woon- en werkgelegenheid bieden aan deze 150 tot ruim 550 seizoenmedewerkers. Zij wonen nu op vijftien verschillende locaties in Erp en (verre) omstreken en met de nieuwe huisvesting kunnen we hen een woonplek op eigen terrein bieden. Huisvesting die aansluit bij de wensen van seizoenmedewerkers. We houden rekening met de wensen van onze medewerkers met betrekking tot de indeling van de nieuw te bouwen huisvesting. Een hoge mate van privacy, het kunnen bereiden van eigen eten, eigen sanitair en voldoende mogelijkheden tot vrijetijdsbesteding kwamen hierbij als belangrijkste punten naar voren. Deze input is gebruikt voor de opzet de nieuw te bouwen huisvestingslocatie.”

Meer berichten