Column Hans van der Wijst

Kiespuzzel

  •   keer gelezen

Op 16 maart 2022 staan er weer gemeenteraadsverkiezingen op het programma in veel Nederlandse gemeenten. Ook in Meierijstad. Voordat níet in politiek geïnteresseerde of in politiek teleurgestelde lezers nu al afhaken: Niet doen dit keer! Doorlezen! Eh…alsjeblieft…

Las tijdens mijn vakantie uitgebreid over de voorbereidingen die onze Meierijstadse politieke partijen nu al treffen qua verkiezingsprogramma’s. Allereerst natuurlijk op basis van waar men als partij voor zegt te staan. U kent de retoriek: ‘Niet te algemeen zijn, een eigen gezicht tonen en keuzes durven maken’. Verder probéren alle partijen de vele verzoeken van dorpsraden, organisaties, stichtingen en individuele burgers op een of andere manier in hun programma’s onder te brengen. Zoals het hoort, vind ik. Kijken, luisteren en…vooral…praten met ‘het volk’. Dát moet de basis van je politieke drijfveer zijn. Of een en ander voldoende teruggelezen kan worden in hun verkiezingsprogramma’s betwijfel ik echter. Ze blijken er namelijk twéé in elkaar te zetten. Een ‘lijvig’ document voor henzelf, waarvan ze gelijk aangeven niet te verwachten dat veel kiezers daar doorheen gaan spitten. En eentje waarin kort en krachtig wat standpunten voor de kiezers staan. Maar hoe duídelijk zijn die? Duidelijkheid is namelijk zo’n beetje het enige waar iedereen momenteel naar snakt. Of het nu om Covid-aanpak, koopkracht of duurzaamheid gaat. Maak duidelijk wat je partij de afgelopen jaren concréét heeft gepresteerd. En zet dat…graag kort en bondig…ín dat korte en krachtige programma voor de kiezer, náást de plannen voor de komende jaren. Omdat deze column slechts 400 woorden mag bevatten, probeer ik daar één voorbeeld van te geven. Lees dit alsof het geschreven is door een politieke partij: ‘Op 24 juni 2021 hebben wij, … (CDA, SP, Gemeentebelang en PvdA mogen hier hun partijnaam invullen) een motie zelfbewoningsplicht ingediend die overtuigend is aangenomen. Kopers moeten minstens drie jaar zélf in de woning blijven wonen. Huizen in Meierijstad zijn om in te wonen, niet om mee te beleggen, te speculeren of van schandalige huurprijzen te voorzien. Onze volgende stap wordt de aanpak van huisjesmelkers, grondspeculanten en projectontwikkelaars die alléén maar willen bouwen in het duurdere segment.’
Kort, krachtig, duidelijk. Iedereen kan zelf opzoeken welke partijen toentertijd níet voor zelfbewoningsplicht waren en misschien weer een stukje van zijn kiespuzzel leggen…

P.s.: durf ook in je programma te zetten: Graag zien wij dat…ter welke preventie dan ook…bij elk stemhokje in onze gemeente een lid van Forum voor Democratie zit.

Meer berichten