<p>Bewoners van de Oranjewijk krijgen een uitnodiging om mee te praten over een aardgasvrije wijk.</p>

Bewoners van de Oranjewijk krijgen een uitnodiging om mee te praten over een aardgasvrije wijk.

Meierijstad Aardgasvrij gaat de wijken in

  •   keer gelezen

VEGHEL | De komende weken staan er in Meierijstad diverse activiteiten op de rol rond Meierijstad Aardgasvrij. Bewoners van de Bunders, Oranjewijk en Dorsveld krijgen een persoonlijke uitnodiging om mee te praten over een aardgasvrije wijk. 

Elke gemeente moet voor eind 2021 bedenken op welke manier ze zorgt dat de gemeente uiterlijk in 2050 aardgasvrij is. In januari jl. maakte gemeente Meierijstad de longlist met zo’n 20 wijken bekend; wijken die om technische reden kans maken als eerste van het gas af te gaan. Voor de shortlist is breder gekeken naar de wijken. Denk aan leeftijdsopbouw, aandeel corporatiebezit, aanwezige warmtebronnen en het beeld uit de recente leefbaarheidsmonitor. Op de shortliststonden 6 wijken: Eerde, Hulzebraak (Schijndel), Plein 1 en 3 (Schijndel), De Bunders (Veghel), De Scheifelaar (Veghel), Oranjewijk en Dorsveld (Veghel). Voor de inwoners van die wijken organiseerde de gemeente vóór de zomervakantie informatieavonden; ook is er met de wijkradengesproken over de aard van de wijk en het draagvlak. In de Bunders (Laren en Donken),Oranjewijk/ en Dorsveld ziet de gemeente op dit moment voldoende aanknopingspunten om een aardgasvrije wijk verder te onderzoeken.

Zaterdag 18 september staat de gemeente met de Ecomobiel bij de Spil en later op de dag op Dorsveld. Medewerkers van de gemeente gaan daar in gesprek met inwoners over hun vragen, zorgen en ideeën. Op 21 september en 28september zijn er inloopavonden waarvoor mensen zich kunnen aanmelden. Tot slot zijn er de digitale bijeenkomsten op 5 en 6 oktober. Bij alle bewoners van de wijk valt een ansichtkaart op de mat waarin zij uitgenodigd worden om mee te doen aan deze activiteiten. De komende wekenstaat er ook een digitale enquête open. Wethouder van Rooijen:”We kiezen er bewust voor om de wijken in te gaan, naar de mensen toe. We willen graag meer inwoners bij het traject betrekken; En we willen vooral van de inwonershoren wat zij belangrijk vinden als we een wijkuitvoeringsplan gaan maken. Op die manier kunnen we er echt maatwerk per wijk van maken.”

In december 2021 neemt de raad een besluit over de startwijk(en). Dat zijn de wijken die rond 2030 mogelijk als eerste van het aardgas af kúnnen gaan.

Meer berichten