Foto:

Koninklijke onderscheiding voor Henriëtte van Aken - Bruurmijn

  •   keer gelezen

SCHIJNDEL | Henriëtte van Aken - Bruurmijn uit Schijndel heeft op dinsdag 14 september 2021 een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Kees van Rooij ontvangen. Zij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Er is veel waardering voor de vrijwillige werkzaamheden die mevrouw Van Aken verricht voor de gemeenschap. 

De onderscheiding werd uitgereikt tijdens de wekelijkse bijeenkomst van bridgeclub Sans Souci. Mevrouw Van Aken is dan tevens 25 jaar voorzitter bij deze bridgeclub.

Overzicht verdiensten:
- Sinds 1996 voorzitter van bridgeclub Sans Souci, Naast de bestuursvergaderingen is zij iedere dinsdagmiddag aanwezig. Zij zorgt samen met de vrijwilligers, dat de tafels klaar staan en zet de spellen uit. Na de wedstrijd blijft ze om alles mee op te ruimen. Zij regelt de locaties waar bridge gespeeld wordt. Daarnaast organiseert en assisteert decoranda de jaarlijkse voorjaars- en carnavalsdrive en jubilea. Ook op sociaal gebied doet decoranda veel voor de bridgeclub.  

- Bestuurslid van stichting het Oranjecomité Schijndel. Dankzij haar grote sociaalmaatschappelijke kennis hebben de bestuursleden vaak een beroep op haar kunnen doen. Tijdens de voorbereidingen voor destijds Koninginnedag, verrichtte zij vele hand- en spandiensten om het comité optimaal te kunnen laten functioneren. 

- Bestuurslid van het kerkbestuur van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans - Boschweg. Zij organiseerde de parochiale bijeenkomsten en kerkelijke vieringen ter assistentie van de priester en als vertegenwoordiger van kerkgangers. Daarnaast woonde zij de maandelijkse vergaderingen bij en nam medebesluiten over de activiteiten en bijeenkomsten. 

- Startte in 1982 als collectant bij de Hartstichting afdeling Schijndel en zij is vanaf 2007 als wijkhoofd actief voor de Hartstichting. 

- Van 1984 tot 1990 secretaris van de vereniging WitGele Kruis. Zij woonde de vergaderingen bij en maakte de notulen. Daarnaast organiseerde zij bijeenkomsten voor het o.a. houden van reanimatiecursussen.

- Van 2000 tot 2008 voorzitter van het Katholiek Vrouwen Gilde (KVG). Ze leidde het bestuur, maakte afspraken met sprekers en organiseerde excursies. Aan het begin van ieder jaar organiseerde decoranda een Heilige Mis en werd de Wereldgebedsdag gevierd, in samenwerking met twee andere vrouwengildes. Ook organiseerde zij de kien-avonden en de Sinterklaas- en Kerstvieringen.  

Meer berichten