Frank van Geffen is voorzitter van Vincentiusvereniging Schijndel en kartrekker van het nieuwe platform.
Frank van Geffen is voorzitter van Vincentiusvereniging Schijndel en kartrekker van het nieuwe platform. (Foto: )

Nieuw platform gaat strijd aan met armoede: ‘Het komt overal voor’

  •   keer gelezen

VEGHEL | Terwijl de verschillen tussen arm en rijk steeds groter dreigen te worden, heerst er omtrent armoede nog altijd een taboe. In Meierijstad willen ze daar iets aan doen en daarom is er een speciaal platform opgericht. 

Volgens veel kenners is armoede een onderschat probleem in Nederland. Er is een grote groep van mensen, die onder of rondom de armoedegrens leven. Schrijnende situaties blijven vaak ongezien en dus onbesproken. Heel sporadisch komen er verhalen naar boven, maar vaak ligt daar dan iets anders aan ten grondslag zoals bijvoorbeeld de toeslagenaffaire of de gevolgen van de coronacrisis.

Armoedegrens
Volgens Frank van Geffen, voorzitter van de Vincentiusvereniging Schijndel, is er echter een breed instrumentarium om juist mensen die in armoede leven te ondersteunen. “Er zijn veel regelingen en voorzieningen waar mensen gebruik van kunnen maken. Ik denk dat het daar niet aan ontbreekt, maar blijkbaar worden niet alle mensen bereikt met de voorzieningen die beschikbaar zijn. Er is veel armoede in Nederland en dus ook in Meierijstad, maar veel gevallen zijn nergens bekend. Als je kijkt naar de nationale cijfers dan zitten er in iedere klas (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) twee tot drie leerlingen die onder de armoedegrens leven. Dat is veel, heel veel.” Scholen hebben dat vaak niet in de gaten, terwijl kinderen op school wel worden geconfronteerd met kosten. Van Geffen vult aan: “De kosten voor schoolreisjes worden op school vaak nog wel opgelost, maar de aanschaf van boeken of digitale apparatuur wordt lastig.”

Merkschoenen
Van Geffen denkt dat ook de eenoudergezinnen vaak tegen geldproblemen aanlopen. “Vooral omdat zij willen dat hun kind het aan niets ontbreekt. Ze stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de kinderen niks te kort komen. Zonder dat ze dit laten merken aan andere mensen. Als ouder kun je daardoor flink in de problemen raken. Het mag niet zo zijn dat je bijvoorbeeld maaltijden overslaat om merkschoenen te kunnen kopen voor je zoon. Al is het wel logisch hoor, want je wil het altijd zo goed mogelijk regelen voor je kinderen. Maar daar zijn andere oplossingen voor.”

‘Bij ons komt dat niet voor’
Naast instellingen waar producten kunnen worden afgehaald, denk aan de Voedselbank, zijn er verschillende fondsen waar ouders terecht kunnen. Van Geffen: “In Schijndel hebben we bij voorbeeld het Fonds Ieder Kind Telt. Samen met het Elde College en andere scholen kunnen we daar gebruik van maken. Het doel is om kinderen te bedienen die dat nodig hebben. Al is op scholen in het algemeen nog een flinke slag te slaan. Het probleem wordt daar niet altijd onderkend. ‘Bij ons komt dat niet voor’, hoor je dan weleens. Maar dat is natuurlijk onzin: het komt overal voor”, stelt de voorzitter van de Vincentiusvereniging.

Schaamte
Er wordt maar door een beperkte groep gebruik gemaakt van de opties om mensen in armoede te ondersteunen. “Dat klopt. Veel mensen worden niet bereikt vanwege: schaamte, onbekendheid, complexiteit van regelingen en het langs elkaar werken van verschillende organisaties (zowel professionele als vrijwilligersorganisaties). Wellicht kunnen wij ze op weg helpen. Instanties die in contact zijn met de potentiële doelgroep moeten op de hoogte zijn van de mogelijkheden en zij kunnen de doelgroep stimuleren om er gebruik van te maken. Dat zijn dus scholen, zoals het voorbeeld van hierboven, maar ook (sport)verenigingen, wijkraden of de thuiszorg. Zij komen immers bij mensen over de vloer.”


4 november
Activiteiten en ontmoetingen moeten daaraan bijdragen. De eerste is inmiddels ingepland laat Van Geffen weten. “Op donderdag 4 november houden we een themadag in ‘t Spectrum in Schijndel. De eerste keer staat armoede en de gevolgen voor kinderen centraal. We nodigen deskundigen uit en partijen in Meierijstad die raakvlak hebben met het onderwerp zoals scholen en sportverenigingen. Afhankelijk van de respons op deze eerste bijeenkomst denken we aan twee grote bijeenkomsten per jaar.”
Organisaties zonder uitnodiging kunnen zich aanmelden via: bibi@meierijstad.nl.


De Vincentiusvereniging Schijndel besprak deze problematiek onlangs met wethouder Menno Roozendaal. De wethouder van Meierijstad arrangeerde een overleg tussen Gerrit Hagoort (beleidsmedewerker gemeente Meierijstad) en Van Geffen. Dit overleg heeft geresulteerd in de volgende afspraak: neem het initiatief om een platform armoede gemeente Meierijstad op te zetten, betrek daarbij zowel professionele als vrijwilligersorganisatie en organiseer activiteiten die kunnen leiden tot een betere bekendheid met elkaar (netwerkontwikkeling) met als doel de doelgroep beter te bereiken, zodat er optimaal gebruik gemaakt wordt van de voorzieningen die ervoor zijn.


Frank van Geffen is voorzitter van Vincentiusvereniging en kartrekker van het nieuwe platform.

Vervolgens hebben Inge Schouwink (Welzijn de Meierij), Mieke Bosch (armoede-ambassadeur gemeente Meierijstad) en Van Geffen de opzet van een dergelijk platform besproken. Van Geffen legt uit hoe het platform er in hun ogen uit moet komen te zien: “We willen een overzicht maken van alle organisaties (vrijwillig en professioneel) die te maken hebben met armoede en een signaalfunctie hebben om (dreigende) armoede op te sporen. Op die manier moet er een netwerk van organisaties ontstaan die elkaar weten te vinden, als er signalen binnenkomen. Platform Armoede heeft een voorlichtingstaak, een bewustwordingstaak en een netwerk ontwikkelingstaak.”

Probleem
De professionele organisaties die zich in deze eerste fase hebben aangesloten bij het platform Armoede zijn: Welzijn de Meierij (Schijndel), Ons welzijn (Veghel) en Algemeen Maatschappelijk Werk Lumens (Sint-Oedenrode). De vrijwilligersorganisaties die deel uitmaken van het initiatief zijn: Vincentiusvereniging (Schijndel), Caritas (Veghel) en Caritas/De Heilige Odaparochie (Sint-Oedenrode). De gemeente Meierijstad is ook betrokken bij het project. “We hebben geen vaste kaders. Het is belangrijk om flexibel te zijn, want je weet niet wat er allemaal kan gebeuren. Kijk naar corona. Ons grote doel is om armoede aan te pakken en het bespreekbaar te maken. Mensen moeten zich bewust zijn van het feit dat het bestaat. Dus ook bij jou in de straat of in de klas van je kinderen. Het probleem is veel groter dan wij denken. Het mag niet gebagatelliseerd worden. Het is geen leuk onderwerp om over te praten, maar dat wil niet zeggen dat het niet bestaat”, besluit Van Geffen.

Meer berichten