<p>De 40-jarige jubilarissen samen op een rijtje.</p>

De 40-jarige jubilarissen samen op een rijtje.

(Foto: )

Veertigjarige Heemkundekring eert leden van het eerste uur

  •   keer gelezen

VEGHEL | Er heerste eerder deze maand een feestelijke stemming tijdens de algemene ledenvergadering van Heemkundekring Vehchele. Maar liefst achttien leden werden in het zonnetje gezet. Drie leden kregen een oorkonde uitgereikt ter ere van hun 25-jarig lidmaatschap en maar liefst vijftien leden vierden hun 40-jarig lidmaatschap. Uit handen van voorzitter Bernard Vissers kregen zij ieder een ingelijste oorkonde uitgereikt. Onder hen Johan Hazelberg die nauw betrokken was bij de oprichting. Hij sprak zijn waardering uit voor initiatiefnemer Wim Cornelissen de helaas veel te vroeg overleden streekarchivaris. Cornelissen kwam in 1981 op het idee om in Veghel een vereniging op te richten die het Veghels erfgoed de aandacht zou geven die het verdiende.

Er was ook een oorkonde voor Sjaan van Dijk die ondanks haar hoge leeftijd nog wekelijks ergens aan het zoeken is naar archeologisch materiaal. Daarnaast Gerard van Asseldonk die als een van de eerste redactieleden veel onderzoek heeft gedaan om oude documenten te ontrafelen en de bevindingen op een boeiende manier op papier te zetten. 

Eerbetoon
Anne Waals kreeg als vrouw van Lambert Waals die jarenlang voorzitter was ook een oorkonde.
Annie kon zich niet meer precies herinneren hoe lang, maar het was wel héél lang. Hij was er in ieder geval vele jaren door in beslag genomen. Ook Henk van der Voort was lid vanaf het eerste uur. Henk heeft als bestuurslid een hele weektaak aan zijn rol als archivaris en redactielid. Verder werden gehuldigd: Mevrouw Cappelle-Wolters, mevrouw De Gouw-Rooymans, mevrouw Van den Heuvel, Dhr. Marinus, meneer Mouwen, meneer Van de Weijenberg, eerste penningmeester en meneer Van der Zanden.
Cor van de Graaf kon zijn oorkonde zelf niet meer in ontvangst nemen. In juli is hij overleden in de moeilijke coronaperiode. Voor zijn vrouw was het een eerbetoon aan zijn trouwe lidmaatschap om postuum de oorkonde in ontvangst te mogen nemen.


De ledenvergadering van Heemkundekring Vehchele is in volle gang.

Allen waren lid vanaf het allereerste begin, toen in 1981 Heemkundekring Vehchele werd opgericht. Vooral bijzonder omdat doorgaans de gemiddelde leeftijd van mensen die zich als lid van een erfgoedvereniging aanmelden aan de hoge kant is.
Het verloop op de ledenlijst van Vehchele is heel klein. Eenmaal lid, blijft men lid. Misschien niet actief, maar wel als ‘ondersteuner’ van het lokale erfgoed en natuurlijk om de kroniek ‘Van Vehchele tot Veghel’ te lezen met artikelen over de geschiedenis uit Veghel. Informatie die door eigen onderzoek is verkregen en nergens anders te vinden is.
Mevrouw Duffhues-van Pinxteren, 25 jaar lid: “Elke nieuwe kroniek sturen we op naar onze zoon en zijn gezin in Canada. Daar vinden ze het geweldig om te lezen over de geschiedenis van de plaats waar de wortels van vader liggen.”

Nieuw bestuurslid
In de ledenvergadering, die normaal begin februari plaatsvindt, kwamen de gebruikelijk punten aan bod zoals het jaarverslag en het financiële verslag. Ook was er een vacature in het bestuur door het afscheid van Pia van der Drift.
Petra Huibers mocht na een enthousiaste voordracht, gevolgd door een luid applaus, haar plaats innemen. Als trouw bezoekster van vrijwel alle bijeenkomsten is Petra meteen al een goede bekende.

Interesseformulieren
Uit de vorig jaar gehouden enquête onder de leden is gebleken dat meer mensen een actieve bijdrage willen leveren. Secretaris Arno van den Heuvel heeft hiervoor een interesseformulier ontwikkeld waarop iedereen die wil, zijn of haar interesse voor een bepaalde werkgroep of item aan kan geven. Interesse en enthousiasme zijn daarbij minstens zo belangrijk als kennis.
“Met dat aanbod gaan de coördinatoren in overleg welke mogelijkheden er zijn en wat bij de persoon past. Eigen ideeën van een mogelijk actieve bijdrage zijn ook van harte welkom. Uit het aanbod van ruim 330 leden, ieder met eigen capaciteiten, interesses en vooral veel levenservaring, moeten we toch de nodige inzetbare talenten naar boven kunnen halen”, denkt voorzitter van Heemkundekring Vehchele Bernard Vissers.

Toekomst
Met een terugblik van het jaar 2020 en een deel 2021 en een vooruitblik naar 2022 werd de avond afgesloten. Door corona was de terugblik kort en bondig. “Gelukkig liggen er genoeg plannen voor de toekomst op stapel. Zo zal de tweehonderdjarige Zuid-Willemsvaart zeker aandacht gaan krijgen. Het kanaal dat zo bepalend is geweest voor de ontwikkeling van Veghel.
Dat moet herdacht en gevierd worden. Heemkundekring Vehchele heeft de smaak van het vieren van jubilea helemaal te pakken en gaat daar vol enthousiasme nog even mee door”, besluit Vissers.

Meer berichten