Foto:

Gemeente wil 25.000 m2 aan stallen een andere functie geven of slopen

  •   keer gelezen

VEGHEL | De agrarische bedrijven in Meierijstad ontwikkelen zich in verschillende richtingen. Er zijn bedrijven die stoppen en er zijn bedrijven die groeien of nieuw starten. Of die zoeken naar een nieuwe invulling in de bestaande gebouwen. Om de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in het buitengebied te behouden of te verbeteren, start de gemeente een proef met initiatiefnemers en bewoners. Samen gaan zij aan de slag om een extra kwaliteitsimpuls te geven aan het veranderende gebied. Zodat een aantrekkelijk, veilig en toekomstbestendig buitengebied ontstaat voor iedereen.

In eerste instantie worden hiervoor ondernemers en bewoners benaderd aan ’t Laar, een gebied omsloten door de A50 en de kern van Sint-Oedenrode en het gebied rondom de Ollandseweg tussen Sint-Oedenrode en Olland. De ondernemers en bewoners in deze gebieden ontvangen een brief met de oproep om hun plannen en ideeën te delen. Ook zijn er binnenkort bijeenkomsten in deze twee gebieden waar mensen hun plannen en ideeën kunnen delen met elkaar. Voor deze gebieden is gekozen vanwege het relatief grote aandeel stallen in combinatie met een grote hoeveelheid al lopende initiatieven van grondeigenaren in deze gebieden. Bij positieve resultaten, wordt deze werkwijze om te komen tot de gewenste kwaliteitsimpuls van het landelijk gebied, verder uitgerold over heel Meierijstad en gedeeld met andere gemeenten.

Buitengebied met kwaliteit
De proefperiode loopt van 2021 tot en met 2024. Het streven is om in die tijd minimaal 25.000 m2 agrarische stallen een andere functie te geven of te slopen. Daarmee ontstaat ruimte voor onder andere natuur, groen, water, extra woningen, zorg en/of recreatie. Deze aanpak moet er ook voor zorgen dat de maatschappelijke weerbaarheid in het agrarisch buitengebied vergroot wordt en criminaliteit geen kans meer krijgt.

Onderdeel Regio Deal Noordoost Brabant
Deze proefaanpak is een onderdeel van en wordt financieel mede mogelijk gemaakt door het project Regiodeal Noordoost Brabant en het project ‘Stallen-aanpak - Vitalisering buitengebied’, ondertekend door diverse gemeenten in Noordoost-Brabant.
Het college heeft de gemeenteraad akkoord gevraagd voor het benodigde budget voor de twee proeflocaties voor het project ‘Stallenaanpak’. Op 16 december 2021 neemt de raad hierover een besluit.

Meer berichten