Foto:

Seniorenraad zoekt actieve ouderen

  •   keer gelezen

VEGHEL | De seniorenraad is op zoek naar actieve leden in de kernen Veghel, Erp, Keldon, Boerdonk, Mariaheide, Zijtaart en Eerde. De Seniorenraad Meierijstad, actief sinds januari 20217, behartigt de belangen van alle (35.000) senioren in Meierijstad. Dit betreft voornamelijk belangen op het gebied van wonen – veiligheid - welzijn – zorg – dienstverlening.

De Seniorenraad is een overlegpartner voor de gemeente en organisaties zoals woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties en zorginstellingen. Onderwerpen waar commissies zich mee bezig houden zijn onder andere ‘langer thuis kunnen blijven wonen’, organiseren van verkeersmarkten, alternatieve woonvormen voor ouderen, gezondheidszorg optimaliseren (aandacht voor dementie en eenzaamheid), uitgave van een ‘seniorenwijzer’ (boekje met relevante info voor senioren).
Binnen de Seniorenraad zijn twee commissies actief die aan genoemde onderwerpen aandacht besteden: de commissie Wonen en Veiligheid en de commissie Zorg, Welzijn en Dienstverlening.

Ouderenbeleid
Daarnaast heeft de Seniorenraad met de KBO-afdelingen, Dorps- en Wijkraden en de Welzijnsinstellingen afgesproken dat ze in de toekomst gaan samenwerken op het gebied van het ouderenbeleid in de gemeente. “Daartoe zullen we minimaal tweemaal per jaar met genoemde gesprekspartners overleg plegen”, laat Henk van Esch namens de Seniorenraad weten. Hij vervolgt: “Na onze laatste succesvolle wervingsactie van januari 2020, zijn helaas door de coronaperiode van het afgelopen anderhalf jaar enkele kandidaten afgehaakt. Dit kwam mede om dat we geen voortzetting van onze activiteiten tijdens de corona lockdowns hebben kunnen geven. Momenteel zijn we weer volop actief en hebben we dringend nieuwe mensen nodig om de doelstellingen van de Seniorenraad te bereiken. Werkervaring en kennis op deze gebieden is wenselijk maar geen voorwaarde”, aldus Van Esch.
De Seniorenraad is er voor de senioren in alle kernen van de voormalige gemeente Veghel en daarom zijn ze weer op zoek naar vrijwilligers vanuit deze kernen. “Wij doen hierbij een oproep aan kandidaat-vrijwilligers die zich willen aanmelden. Er wordt gewerkt in collegiaal verband en de tijdsbesteding/belasting wordt in overleg met elkaar ingevuld”, besluit Van Esch.

Geïnteresseerden kunnen zich kenbaar maken via: info@seniorenraadmeierijstad.nl.

Meer berichten