De fonteinen in Schijndel zijn uit voorzorg uitgezet.
De fonteinen in Schijndel zijn uit voorzorg uitgezet. (Foto: )

Geen nieuwe legionellabesmettingen, bron wordt mogelijk niet gevonden

  •   keer gelezen

SCHIJNDEL | Sinds vrijdag 19 november zijn er geen nieuwe meldingen van legionella in Schijndel bijgekomen. Dat betekent dat er nog steeds 15 gemelde besmettingen zijn, waarvan er één persoon is overleden. Huisartsen en ziekenhuizen in de omgeving blijven alert. Nog steeds wordt er met man en macht gewerkt aan het onderzoek naar de bron van de besmettingen. Alle betrokken partijen houden er ook rekening mee dat er geen bron gevonden wordt. Dit gebeurt bij veertig procent van de legionella-uitbraken.

Vorige week is de GGD gestart met het nemen van monsters bij mogelijke bronnen. Daarbij zijn bruikbare tips van burgers meegenomen. Dit is een doorlopend proces. Zodra uit onderzoek nieuwe aannemelijke bronnen naar voren komen, worden die ook meegenomen bij de bemonstering. De zoektocht concentreert zich met name op een bron in de buitenlucht. De meest waarschijnlijke en bekende bronnen zijn inmiddels bemonsterd en afgesloten of gereinigd. Denk hierbij aan onder andere aan koeltorens en fonteinen.

Wanneer komen de eerste uitslagen
De eerste uitslagen van de monsters die genomen zijn, verwacht GGD Hart voor Brabant in de loop van volgende week. Tussen een bemonstering en de uiteindelijke uitslag zit een periode van tien tot veertien dagen. Pas dán kan de GGD met zekerheid stellen of het om de juiste legionellabacterie gaat.

Vragen van burgers
Inwoners weten het informatienummer van de GGD goed te vinden. Tientallen mensen hebben daar de afgelopen dagen gebruik van gemaakt om vragen te stellen of tips door te geven. Inwoners willen vooral weten hoe mensen besmet kunnen raken. De legionellabacterie kan in water zitten. Er is géén risico op besmetting door het drinken van water. Iemand wordt alleen besmet door het inademen van nevel met deze bacteriën. Na 2 tot 14 dagen wordt iemand ziek (meestal 5 tot 6 dagen). Als de bron is uitgeschakeld, kunnen er dus nog steeds mensen ziek worden die eerder zijn besmet. Legionella is niet van mens op mens overdraagbaar.

Stel dat bron niet wordt gevonden
In veertig procent van de legionella-uitbraken wordt géén bron gevonden. Bijvoorbeeld omdat deze slechts tijdelijk aanwezig was en dus niet is bemonsterd. Een andere reden kan zijn dat de bron wel is bemonsterd maar er tijdens de bemonstering geen legionella te vinden was, bijvoorbeeld na ontsmetting. Over het algemeen doven niet gevonden bronnen vanzelf uit en volgen er dan geen besmettingen meer. In uitzonderlijke gevallen kan een niet gevonden bron in de loop van de tijd weer besmettingen opleveren. De GGD start in die situatie opnieuw een brononderzoek.

Meer berichten