Foto:

Veel positieve reacties op ambitieuze plannen, gemeente minder enthousiast

  •   keer gelezen

VEGHEL | De grootse plannen van SIEMei, Grean Deal en Ton Verhoeven waren de afgelopen dagen the talk of the town. De drie partijen presenteerden vorige week woensdag in de Stadskrant Veghel hun idee om het Duits Lijntje van Veghel tot en met Schijndel nieuw leven in te blazen. De reacties stroomden vanaf minuut één binnen.

“Overweldigend”, vat Verhoeven de reacties samen. “Ik had wel verwacht dat er reacties op het plan zouden komen, maar zoveel? Daar sta ik echt van te kijken. We kunnen denk ik wel vaststellen dat het leeft.” Het plan in een notendop: het station van Veghel en Eerde herbouwen, de aanleg van misschien wel het langste voedselbos van de wereld en de komst van meer dan honderd tiny houses.


Stationspark Veghel.

Onder het Facebook- en Instagrambericht van het ambitieuze plan werden bijna honderd reacties geplaatst. De meeste daarvan waren positief van aard. Zo schrijft Veghelaar Pierre van Wanrooij: “Een heel mooi initiatief en weer een geweldige toevoeging voor onze gemeente. Ik zeg doen.” Myriam Simons sluit zich daarbij aan: “Mijn hart ging er direct harder van kloppen. Jongeren binnen Veghel houden en de kans bieden om een tiny house te kopen is geweldig. En het voedselbos levert een mooie meerwaarde aan de biodiversiteit. Tevens heeft het een sociale functie.” Ook de nieuwe VVD-leider Jan van Burgsteden ziet potentie: “Mooi, creatief idee. Er zullen zeker de nodige beren te bedenken zijn, maar de kunst is om te zien wat wel mogelijk is.” PvdA’er Arie de Zwart is ‘benieuwd naar de uitwerking. Het lijkt hem ‘echt mooi en levensvatbaar’.

Kwajongens
Er is ook kritiek. Zo kwamen er twee uitgebreide mails binnen van Veghelaren die sceptisch zijn over tegen de plannen van Verhoeven, SIEMei en Grean Deal. Frank Lippe schrijft dat het Duits Lijntje al een voedselbos is. “Waar subsidie te krijgen is, staan mensen met fantasie in de rij met mooie plannen om dat geld te gebruiken, maar niemand denkt daarbij na waarom die subsidie nodig zou zijn. Dat is natuurlijk omdat die plannen nooit iets aan geld opleveren, maar juist later blijvend om geld blijven vragen. Met het voedselbos dat in de plaats van de ecologische verbindingszone rond het Duitse lijntje moet komen is het niet anders.” Volgens Lippe passen de tiny houses niet in de zone rondom het Duits Lijntje. Hij vervolgt: “Die krotten van het volgende decennium hinderen passerende reeën. Van de bomen met appels, peren, pruimen, kersen, noten en ander lekkers langs dat traject zullen vooral de kwajongens profiteren die van alle kanten toegang tot het gebied hebben. Voor zover de merels, gaaien, eksters en kraaien al niet eerder langsgekomen zijn. Oogsten en daar iets mee verdienend? Dat lukt niet”, denkt Lippe.


Lars van Eijkelenburg, Ton Verhoeven en Piet van der Poel.

Volgens hem is een ecologische verbindingszone niets anders dan een natuurlijk voedselbos. Hij legt uit: “Berken, wilgen, eiken, elzen, lijsterbessen, bramen, hulst, kastanjes zijn wel degelijk productief. Ze vangen precies zoveel licht als een fruitboom en produceren net zo veel zuurstof. Allerlei verschillende diersoorten leven van de geproduceerde biomassa, die ongeschikt is voor menselijk voeding.”
Toch zijn veruit de meeste reacties vooral positief. Zo schrijft Camile Janssen: “Geweldig idee, heb al vaker geroepen om dat mooie station Veghel opnieuw op te bouwen.” En Wilco Jansen zegt: “Goed idee, niet te lang over vergaderen maar beginnen.” Donja van Heeswijk roemt de initiatiefnemers: “Het is toch fantastisch dat mensen hun nek uitsteken en prachtige initiatieven lanceren. Dat is iets waar Veghel verdomde trots op mag zijn want er zijn zoveel daadkrachtige, inspirerende mensen die blijven verrassen.”

Reactie gemeente
De gemeente Meierijstad lijkt minder enthousiast: “Er is enkele jaren geleden gekeken naar het idee voor herbouw van het station, met een doorkijk naar tiny houses als toekomstbeeld. De herbouw van het station is als niet haalbaar beoordeeld vanwege de zware bescherming van de ecologische verbindingszone, hier kan geen bebouwing worden toegevoegd want dit leidt altijd tot aantasting van waarden en flora en fauna”, laat een gemeentewoordvoerder weten.
Het Duits Lijntje is een officiële ecologische verbindingszone (EVZ). Dat zou wel eens een onoverkomelijk probleem kunnen worden. Een woordvoerder van de gemeente vervolgt: “De provincie stelt eisen aan het functioneren, ze willen bijvoorbeeld dat een EVZ binnen de bebouwde kom een oppervlakte heeft van 5 hectare per kilometer, buiten de kom 2.5 hectare per kilometer en dat onderbrekingen in de zone het functioneren ervan niet hinderen. Het Duits Lijntje voldoet nu maar net aan het oppervlakte criterium. Een verdere aantasting is daarom ongewenst.” Het plan is overigens nog niet ingediend bij de gemeente.

Verpieteren 
SIEMei verwijt de gemeente Meierijstad dat ze eigenlijk niks doen aan onderhoud van het Duits Lijntje. Ze laten de historische spoorlijn ‘verpieteren’, vinden ze bij SIEMei. De gemeente reageert daarop als volgt: “Het onderhoud van het Duits Lijntje is gericht op de hoofdfunctie als ecologische verbindingszone. De EVZ moet functioneren voor de doelsoorten en intensief onderhoud is slecht omdat het verstorende activiteiten betreft. We beheren de EVZ bewust zo extensief mogelijk, gericht op de functie. Daarnaast willen we het beeld van het oorspronkelijke gebruik als spoorlijn in stand houden. Dit betekent in de praktijk dat we de strook waar de rails liggen, of lagen, vrijhouden van houtig opschot. Er mag in deze strook geen opgaande beplanting ontstaan.”
Op het verwijt van SIEMei dat het Duits Lijntje op verschillende plekken meer weg heeft van een vuilnisbelt dan een spoorlijn gaat de gemeente niet in.

Meer berichten