<p>De fonteinen in Schijndel zijn uit voorzorg uitgezet.</p>

De fonteinen in Schijndel zijn uit voorzorg uitgezet.

(Foto: )

GGD: ‘Het lijkt erop dat de legionella bron niet meer actief is’

  •   keer gelezen

SCHIJNDEL | Vanaf 15 november 2021 werden er bij de GGD Hart voor Brabant 17 legionella-besmettingen gemeld met een relatie met Schijndel. “Naast de 15 al bekende besmettingen volgens onze laatste berichtgeving op 23 november is er nog één besmetting bij een inwoner uit Schijndel vastgesteld. Ook één persoon met een andere woonplaats die in de incubatieperiode in Schijndel is geweest, wordt ook tot dit cluster gerekend”, meldt de GGD. De GGD laat weten dat het ‘erop lijkt dat de bron niet meer actief is’.

Zoals gebruikelijk startte de GGD een brononderzoek en werden alle mogelijke bronnen opgespoord en getest. Voor zover mogelijk werden installaties uit voorzorg direct uitgeschakeld en/of gereinigd. Inmiddels zijn alle uitslagen van deze onderzoeken bekend. Er is géén overeenkomst gevonden tussen de bacterie die tot de ziekte legionellose leidde in Schijndel en de bacteriën van de onderzochte bronnen. “Ook zijn er sinds 25 november géén nieuwe patiënten bij de GGD gemeld. Hiermee lijkt het erop dat de bron niet meer actief is. De GGD verwacht daarom dan ook dat er geen nieuwe patiënten meer bij zullen komen”, laat de GGD weten.
Burgemeester Kees van Rooi is opgelucht: “We zijn blij dat er geen extra besmettingen meer zijn opgetreden en dat de uitbraak nu uitgedoofd lijkt. Ik heb het volste vertrouwen in het grondige onderzoek dat door GGD Hart voor Brabant, RIVM en de Omgevingsdienst Brabant Noord is gedaan. En ik hoop dat onze inwoners, samen met mij, gerust gesteld zijn. Tegelijk betreur ik dat er slachtoffers zijn in onze gemeente. Ik wens de mensen die herstellende zijn veel beterschap toe.”

Onderzoek naar bron legionellose
Bij legionella-meldingen start de GGD altijd onderzoek om een mogelijke bron te achterhalen. Hierin vraagt de GGD aan alle mensen met legionellose waar ze voorgaande dagen zijn geweest. Bij het vermoeden van een gezamenlijke bron wordt deze bemonsterd en getest. Dit is een doorlopend proces. Zodra uit onderzoek nieuwe aannemelijke bronnen naar voren komen, worden ook die meegenomen bij de bemonstering. De zoektocht in Schijndel concentreerde zich met name op een bron in de buitenlucht. De meest waarschijnlijke en bekende bronnen zijn bemonsterd en afgesloten of gereinigd. Denk hierbij aan onder andere aan koeltorens en fonteinen. In het onderzoek naar de bron zijn ook alle bruikbare tips van burgers meegenomen.
De bron van de besmettingen in Schijndel lijkt niet meer aanwezig of actief. Dat is heel vaak het geval. In zo’n 40 procent van alle uitbraken wordt de bron nooit achterhaald. Dat kan komen omdat de bron maar tijdelijk aanwezig was of vóór bemonstering al gedesinfecteerd was.

Meer berichten