<p>Donna van den Bosch (staand rechts) is de kartrekker van VOLOP Meierijstad. </p>

Donna van den Bosch (staand rechts) is de kartrekker van VOLOP Meierijstad.

(Foto: )

Brabant blij met VOLOP Brabant als aanpak tijdelijke leegstand in binnensteden

  •   keer gelezen

VEGHEL | Leegstaande panden vormen zwarte gaten in het straatbeeld en zijn daarmee een doorn in het oog voor de bezoekers, ondernemers en bewoners. Maar leegstand biedt ook kansen door lege panden in te vullen met bijzondere initiatieven bijvoorbeeld. VOLOP Brabant, actief sinds 2014, weet dit op succesvolle manier vorm te geven. Brabant heeft daarom aan vier steden subsidie verleend om VOLOP in te zetten in het centrumgebied om leegstand aan te pakken met behulp van lokale bevolking op cultureel en maatschappelijk vlak. Het gaat om Waalwijk, Oss, Meierijstad en Deurne sluit de rij nu af. De  provincie heeft ruim 300.000 euro geïnvesteerd.

Als bemiddelaar en procesbegeleider brengt VOLOP Brabant vastgoedeigenaren en makelaars, initiatieven en de gemeente bij elkaar. Tijdelijke, lokale initiatieven krijgen zo een podium in leegstaande panden en versterken de identiteit van de stad. Doel is om via het verrassende element van kunstzinnige, maatschappelijk initiatieven en innovatieve concepten de bezoeker weer een reden te geven om naar het centrum te komen.

Stedelijke transformaties
De provincie werkt aan stedelijke transformatie via verschillende lijnen. Door bijvoorbeeld met de vijf grote en zeven middelgrote steden overeenkomsten te sluiten voor de transformatie van concrete locaties, zoals voormalig CSM-terrein ’t Zoet in Breda, en voor gebiedsontwikkeling zoals de Vier van Veghel in Meierijstad en het Rondje Roosendaal. En door gemeenten in het algemeen te stimuleren om binnenstedelijke kansen te pakken voor woningbouw, bijvoorbeeld door leegstaande kantoren en winkels een woonbestemming te geven. Maar dus ook door te investeren in het werk van VOLOP Brabant. “Op een hele laagdrempelige manier wordt de aantrekkingskracht van het centrum meteen vergroot en gebruik je lokale ideeën om het centrum een eigen gezicht te geven”, aldus een enthousiaste gedeputeerde Erik Ronnes van Wonen en Ruimte.

Partijen betrekken en inspireren
VOLOP Brabant is opgericht naar voorbeeld van VOLOP Den Bosch. Het heeft een overkoepelende, ondersteunende en begeleidende rol Maruja Gutierrez, projectleider VOLOP Brabant: “De kracht van het succes is de verbindende rol van VOLOP. We brengen alle mogelijke betrokken partijen bij elkaar en het inspireert hen om in beweging te komen en het aanpakken van het centrum te zien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We richten ons ook vooral op het gemeenschappelijke belang. En dat is er, want eigenaren van leegstaande panden, nieuwe initiatiefnemers, gevestigde ondernemers en de gemeente willen allemaal dat de stad aantrekkelijk blijft.”

Meer berichten