Foto:

INGEZONDEN: ‘30 kilometerzone? Een lachertje!’

  •   keer gelezen

VEGHEL | Veghelaar Jos Jansen begrijpt niks van de keuze om digitale borden op te hangen waarop weggebruikers hun snelheid kunnen zien. Het digitale bord geeft een groene kleur voor wie zich aan de snelheidsregels houdt en een rode kleur voor wie dat niet doet. Volgens hem werkt het juist averechts en gaan chauffeurs eerder harder rijden dan zachter. Jansen is voorstander van meer flitspalen en actie met betrekking tot de 30 kilometerborden. Hij schreef onderstaande brief om zijn ongenoegen te uiten.

Daar hangt hij dan, even maar, het lachebekje, dat wonder van vernuft, dat technisch panacée voor zinsbegoocheling, achteloos opgehangen in een boom of amechtig geklemd om een nauwelijks zichtbare paal. Bedoeld om de gemiddelde autoracer te temmen. Maar de dompteur overspeelt zijn hand; zijn missionaire uitstraling werkt averechts. 

Op naar snelheidsrecords
Het is een ware sport om te zien met welke maximumsnelheid je hem kunt ‘nemen’, telkens opnieuw. Het publiek is daarbij de enig belangstellende, de autoriteiten houden zich afzijdig. De racers zijn nu de echte lachebekjes.
Ook het hobbelen over drempels is een ware uitdaging waarop schokdempers worden getest en kermissituaties een nabootsing vinden met een soort bungy -jumpingservaring.


De ‘lachebekjes’ wanneer de snelheid wordt overschreden.

Wat een infantiele maatregelen toch, stammend uit het arsenaal waarmee missionarissen hun doelgroep probeerden te kerstenen: spiegeltjes, zilverpapier etc.

Gemeente(kas)
Een 30 kilometerzone is nu primair een gemeentelijke aangelegenheid. De gemeente stelt de zones vast en de handhaving wordt goedbedoeld aan de politie overgelaten. Die beschikt echter over te weinig mankracht.
Het wordt tijd dat het gemeentebestuur aan haar bevolking duidelijk maakt wat er allemaal niet kan met bijvoorbeeld de 30 kilometerzone. Dan komen we automatisch bij de alom in den lande bepleite camera/flitspaalplaatsing. De gemeente wil wel, maar kan en mag niet.
Anders gezegd: het plaatsen van radar- en flitspalen is een Rijk(s)-aangelegenheid. De bekeuringen vloeien naar de Rijksfinanciën. De gemeente heeft daar dus niets aan.

Rijksaderlating
Er zal wel weer een wetswijziging nodig zijn en dat is te veel werk. En het Rijk heeft geen zin in een aderlating (het gaat jaarlijks om tientallen miljoenen euro’s). Maar dat zou ‘terugverdiend’ kunnen worden met het sleutelen aan de doeluitkeringen uit het Gemeentefonds. De gemeente is dan de winnaar, omdat naast broodnodige eigen inkomsten tevens het omgevingsbeleid (lawaai, snelheid en emissie) wordt gediend; en zo hoort het ook.

Brandbrief
Op 5 oktober 2021 hebben Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag het Rijk gevraagd om meer flitspalen. Volgens de gemeentebesturen is het huidige aanbod niet meer genoeg, omdat het steeds drukker wordt. Er zou te weinig politie en handhaving zijn om genoeg verkeerscontroles te kunnen uitvoeren in 30 kilometerzone gebied.
De gemeente kan actie ondernemen door aansluiting te zoeken bij deze brandbrief. Maar ook door een brandbrief namens de Vereniging van Brabantse Gemeenten (VBG) te schrijven. En een stap verder namens de Vereniging Van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Jos Jansen, Veghel.

Ook een ingezonden brief of reactie over welk onderwerp dan ook? Mail naar redactie@stadskrantveghel.nl

Meer berichten