<p>Voornemen vanuit caf&eacute; quarantaine.</p>

Voornemen vanuit café quarantaine.

(Foto: )
Column Hans van der Wijst

Voornemelijk

  •   keer gelezen

Of ik goede voornemens heb? Niet in de zin van alcoholisch opdrogen (dry january) of lichamelijke fitheid (physical fitness). Beide zaken zijn afdoende onder controle, zij het dat in huize Van der Wijst vingers aan polsen worden gehouden…meestal de mijne…als het gaat om hoeveelheden en andere gewichtigheden. 

Dat Engels heb ik er overigens bijgezet voor degenen die niet meer weten wat de Nederlandse beschrijvingen betekenen. Ook deelname aan allerlei ‘uitdagingen’ (challenges), populair op sociale media, behoren niet tot mijn voornemens. Wat nou…uitdaging? Zijn veel te gemakkelijk te combineren. Wie een emmer ijskoud water met ijsblokjes over zich heen gooit (Ice-bucket challenge), trekt meteen een gek gezicht (Ugly-face challenge), lijdt even aan de verstikkings-challenge (Choke challenge) en zal tenslotte zo snel mogelijk ‘de vloer willen verlaten’ (floor is lava challenge). Richting warme douche bijvoorbeeld. Heb je d’r vier in één keer! Mietjeswerk.

Nee, mijn voornemens zijn gericht op het grote geheel, onze samenleving. Waren ze eigenlijk altijd al. Ik denk te zijn opgevoed en onderwezen door ouders, kinderen, vrienden, collega’s, leraren, hopmannen en sporttrainers die over het algemeen ook ‘de ánder’ betrokken bij zo’n beetje alles wat ze mij probeerden bij te brengen: de betekenis van de woorden ‘samenleving’ en ‘samenwerken’ bijvoorbeeld. De beperkingen van het woord ‘ík’. Het vrijwel altijd nutteloze van ruzie maken of geweld gebruiken. De noodzaak om ‘in dienst te staan’ van de natuur, niet andersom. De waarden van rechten en plichten. Opkomen voor zwakkeren. Dat werk, zeg maar. Het grote geheel dus. Daar waren mijn voorspellingen van de afgelopen weken ook ‘voornemelijk’ op gericht. 

Robèrt van Lith (journalist Brabants Dagblad) schreef onlangs: ‘Wat Meierijstad in 5 jaar nog niet lukte, is precies vaststellen wat voor gemeente het nou precies wil zijn. Een verzameling van dertien dorpen of een ‘stad’ die door kan groeien van ruim 80.000 naar 100.000 inwoners?’

Hopelijk wordt dat duidelijker in maart 2022. Dan zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Wordt van dat grote, landelijke geheel het stukje Meierijstad verder op de proef gesteld. Krijgen we, de landelijke trend volgend, verdere versplintering van ons politieke landschap? Splijtzwammende flutpartijtjes met louter polariserende volksmennertjes aan boord? Die de woorden ‘samenleven’ en samenwerken’ niet in hun partijprogramma hebben staan? Welke koers gaat Meierijstad komende jaren varen? Durft de overgrote redelijke meerderheid dat in maart al kiezend duidelijk te maken? Noem het voor mijn part nu al dé voorgenomen uitdaging (Intended Challenge) van 2022. Een échte ditmaal!...

Meer berichten