<p>Lachgas is meestal verkrijgbaar in lachgaspatronen.</p>

Lachgas is meestal verkrijgbaar in lachgaspatronen.

(Foto: )

‘Recreatief gebruik van lachgas moet verboden worden’

  •   keer gelezen

VEGHEL | HIER, PvdA, Gemeentebelang, D66 en Hart willen dat er een verbod komt op het recreatief gebruik van lachgas. De politieke partijen zijn van mening dat lachgas onder andere leidt tot ‘ernstige ongelukken en overlast’ en ‘grote gezondheidsproblemen’. 

Volgens de indieners van de motie ‘Je lacht je dood’ is het verbod op lachgas in Meierijstad nog te vrijblijvend. De partijen vinden dat het aangepast dient te worden conform het VNG-model zoals andere gemeentes dat ook al hebben gedaan. Het is momenteel verboden op een openbare plaats lachgas te gebruiken als ‘daardoor hinder ontstaat voor personen of de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt’. 

Roesmiddel
HIER, PvdA, Gemeentebelang, D66 en Hart vinden dat niet genoeg en daarom hebben ze een motie ingediend. Ze willen zo spoedig mogelijk een voorstel aan de raad voorleggen tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) waardoor het verboden wordt om ‘op een openbare plaats lachgas recreatief als roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben, inden dit gepaard gaat met overlast of andere gedragingen die de openbare orde verstoren, het woon- of leefklimaat nadelig beïnvloeden of anderszins hinder veroorzaken’.

De motie ‘Je lacht je dood’ wordt behandeld tijdens de raadsvergadering van donderdag 27 januari.

Meer berichten