<p>De Vlagheideberg.</p>

De Vlagheideberg.

(Foto: Ties van Dooren)

Verkenningsfase natuur- en landschapspark Vlagheideberg afgerond, ‘sporten, spelen en bewegen’

  •   keer gelezen

EERDE | De uitkomst van een verkenning van de gemeente Meierijstad naar de ontwikkeling op de Vlagheideberg en haar directe omgeving is bekend. De gemeente vat het resultaat samen: “De visie en schetsontwerp houden in dat de Vlagheideberg straks dé plek wordt voor een middagje ontspanning met routes voor wandelen, fietsen en mountainbiken, een aantrekkelijke stuifzandvlakte en speelvoorzieningen. Een plek om te sporten, spelen en bewegen. Kortom een natuur- en landschapspark dat bijdraagt aan de gezondheid van de inwoners uit Meierijstad, maar ook aan die van bezoekers.”

Het resultaat van de verkenning bestaat uit een drietal rapporten, die door het college van B&W openbaar zijn gemaakt en ter kennisgeving naar de gemeenteraad zijn gestuurd. Het college heeft over deze rapporten nog geen standpunt ingenomen.

Participatietraject
Ten behoeve van de verkenning is een uitgebreid participatietraject doorlopen met relevante belanghebbenden. Zo is input gegeven door een projectgroep met medewerkers van de gemeente en vertegenwoordigers van dorpsraad Eerde, Natuurwerkgroep Eerdse Bergen en Vereniging Vlagheide. Verder hebben er meerdere collectieve (online) bijeenkomsten en individuele gesprekken plaatsgevonden met omwonenden, ondernemers, initiatiefnemers met plannen, natuurorganisaties, initiatiefnemer van het zonnepark en Stadsgewest ’s-Hertogenbosch. Wethouder Recreatie en Toerisme Coby van der Pas geeft aan tevreden te zijn met het participatieproces.

Ontwikkeling directe omgeving
In de rapporten worden ook voorstellen gedaan voor “ontwikkelingen in de directe omgeving van de berg met een Natuurpoort met horecavoorziening, een par 3 golfbaan en verblijfsrecreatie in MOB-complex Zuid. Op de Vlagheideberg is ook ruimte gemaakt voor een zonnepark van 6 hectare dat ‘landschappelijk is ingepast”, aldus de gemeente.

Meer berichten