Archeologen van ADC ArcheoProjecten leggen voorzichtig een skelet bloot.
Archeologen van ADC ArcheoProjecten leggen voorzichtig een skelet bloot. (Foto: )

Archeologen geven uitleg over de resultaten van opgraving in Erp

  •   keer gelezen

ERP | Het resultaat van het archeologisch onderzoek in Erp rondom het Raadhuis en de Sint-Servatiuskerk is bekend en vastgelegd in een onderzoeksrapport. Op dinsdag 17 mei geven Arjan Ruiter en Roderick Geerts van ADC ArcheoProjecten een presentatie over de resultaten van het onderzoek in sport- en ontmoetingscentrum Ter Aa in Erp.

In de zomer van 2019 lag de doorgaande weg in de dorpskom van Erp (N616) wekenlang open. In opdracht van de gemeente Meierijstad verbeterde het Schijndelse bedrijf Den Ouden de infrastructuur en vond er een archeologisch onderzoek plaats. ADC ArcheoProjecten onderzocht twee delen van het traject. Het gebied rondom de Sint-Servatiuskerk en rondom de brug over de Aa. In totaal ongeveer 7000 vierkante meter. De overige delen van de weg zijn begeleid door leden van de archeologische werkgroep van Heemkundekring Erthepe. Tegelijkertijd vond een explosievenonderzoek plaats door Bodac.

Ontstaansgeschiedenis Erp 
Tijdens het onderzoek van een smal en lang traject rondom de kerk stuitten de archeologen op sporen van een deel van het kerkhof, onder de weg waar jarenlang verkeer overheen reed. Ruim veertig skeletten kwamen onder het wegdek tevoorschijn. Wat de archeologen te weten zijn gekomen over de ouderdom van die stoffelijke resten en over de gezondheid en leefomstandigheden zullen ze tijdens de presentatie vertellen. Een andere vraag die ongetwijfeld aan de orde zal komen tijdens de presentatie is de vraag hoe oud Erp is en of er nu meer te zeggen is over de bewoningsgeschiedenis. Erpse heemkundigen gaan er op dit moment vanuit dat de dorpskern van Erp zich in de dertiende eeuw gevormd heeft en dat er omstreeks 1300 een stenen kerk stond. Komen de archeologen tot dezelfde conclusie over de middeleeuwse bewoning van Erp als de leden van de archeologische werkgroep van Erthepe? Die troffen tijdens het zeven van de bovenlaag van de grond rondom de kerk en de brug scherven van Karolingisch en laatmiddeleeuws aardewerk aan.

Toekomstig onderzoek
Het onderzoeksgebied bestond uit het wegtracé van de N616 en was daarom smal en langgerekt. Daardoor kon slechts een klein deel van de dorpskern bekeken worden en zijn sommige sporen en structuren niet volledig onderzocht, omdat de rest ervan buiten het onderzoeksgebied lag. Het is de verwachting dat het resultaat van de opgraving in 2019 door toekomstig onderzoek in de dorpskom verder aangevuld kan worden.

Praktisch
De presentatie over het archeologisch onderzoek vindt plaats op dinsdagavond 17 mei in Ter Aa en begint om 19.30 uur. Leden van Erthepe hebben gratis toegang. Niet-leden betalen 2,50 euro entree en steunen daarmee de activiteiten van Heemkundekring Erthepe.

Meer berichten