<p>De Vlagheide.&nbsp;</p>

De Vlagheide. 

(Foto:)
Column Hans van der Wijst

Vlagheidevoorstel

  •   keer gelezen

Al langere tijd circuleert de naam ‘Central Park’ in persberichten wanneer geschreven wordt over de herinrichtingsplannen van voormalige vuilstort ‘De Vlagheide’ (Eerde). Dat er óp en rondóm die enorme berg aantrekkelijke plannen te verwezenlijken zijn, kan iedereen met eigen ogen zien. De plek waar Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel elkaar raken is een prachtig gebied aan het worden, maar wildgroei…figuurlijk gesproken natuurlijk…ligt nadrukkelijk op de loer. En ook al is dat ‘Central Park’ een werktitel, het zoemt me té nadrukkelijk rond. Was het eerst het ‘Central Park van Meierijstad’, afgelopen week las ik: ‘Central Park van de Meierij’. Als gemeenten willen groeien naar meer dan 100.000 inwoners, groeit de naamgeving van ‘speciale operaties’ blijkbaar mee…

Natuurlijk bedenken journalisten ‘oogvangers’ om lezers artikelen in te trekken. Probeer ik ook. Maar waarom een hoogdravende, Engelse naam die geen recht doet aan de oorspronkelijke omgeving? Waarom zijn er nog geen mooie Brábantse namen gelanceerd? Misschien moeten betrokken Eerdenaren er maar eens enkele de ether in slingeren. Wellicht dat het journaille dan dat spuuglelijke ‘Central’ vervangt. 

Ondertussen verloopt de ombouw van het Vlagheidegebied tot natuur- en landschapspark vrij geleidelijk. Mooi. Haastige spoed? Zelden goed. Cruciaal is dat voldoende met Eerdenaren en andere omwonenden wordt gesproken. Dat naar ze wordt geluisterd. Hún rustige leefgebied komt namelijk zwaar onder druk te staan. Helemaal als toerisme bóven plaatselijke gemeenschap wordt geplaatst. Denk hierbij ook aan de Veghelse Noordkade waar ontwikkelambitie en omwonenden regelmatig botsen en het leefklimaat voor omwonenden onder druk staat. Betrokken, reële en duídelijke regie: dát wordt gevraagd. Dus nu we toch bezig zijn: Hóe kan het dat nog gediscussieerd wordt over zes hectare zonnepanelen op die Brabantse Alp? Gewoon géén zonnepanelen op die Eerdse bult! Luister ook naar minister Rob Jetten (Klimaat en Energie). Is verdorie een oorspronkelijke Veghelaar. Onlangs werd in door hem geïnitieerde plannen vastgelegd dat zonnepanelen vanaf 2025 op alle nieuwe gebouwen met een oppervlakte van meer dan 250 vierkante meter moeten worden geplaatst. Geen verspilling meer van natuur.

Mocht dát geen gewicht in de schaal leggen, dan stel ik voor dat Herman Molenaar (CFO Vanderlande) en Jos van Asten (Platform Ondernemers Meierijstad) nóg een keer…elkaar omhelzend…de publiciteit zoeken. Dat deze plaatselijke voorvechters van een leefbaardere toekomst voor hún, maar ook ónze kinderen de volgende duidelijke uitspraak doen: “Die zes hectare regelen wij wel even op één of meerdere van de bedrijven die bij ons platform zijn aangesloten!”…

Meer berichten