<p>Volgens Brabant Wonen verlopen de bouwwerkzaamheden voorspoedig. </p>

Volgens Brabant Wonen verlopen de bouwwerkzaamheden voorspoedig.

Transformatie Sint Joachim & Anna: ‘Statushouders van 18 tot 30 komen in aanmerking voor een appartement of studio’

  •   keer gelezen

VEGHEL | De werkzaamheden aan het gebouw Sint Joachim & Anna zijn in volle gang. Zoals het er nu uitziet is voor de zomer al een flink deel van de toekomstige huurders bekend en kan de gemeente Meierijstad met hen invulling geven aan hun toekomstige woon- en leefplek. De eerste gesprekken met kandidaat-bewoners zijn achter de rug.

De helft van de 48 woningen in het gebouw is bestemd voor woningzoekenden uit de regio tussen 18 en 30 jaar. Hierbij krijgen geïnteresseerden uit de gemeente Meierijstad voorrang. Een belangrijke voorwaarde is dat zij echt onderdeel willen zijn van dit woonconcept. BrabantWonen heeft eind april advertenties voor zes studio’s en achttien tweekamerappartementen geplaatst op de site van Ons Huiz. In deze advertenties stond vermeld dat de toewijzing anders verloopt dan anders. Zo hecht de gemeente veel waarde aan motivatie en is bijvoorbeeld inschrijftijd minder belangrijk. “We vermeldden dit duidelijk in de verhuurbrochure bij deze advertentie, waarin we hebben uitgelegd wat we bedoelen met zelfstandig en toch samenwonen. In totaal reageerden 65 mensen op de advertenties”, meldt de gemeente Meierijstad.

Kennismaking
In de derde week van mei ontving BrabantWonen de kandidaat-huurders in Sint Joachim & Anna. Hier hoorden zij meer over het wonen en het gebouw. Ze kregen er vooral informatie en er was gelegenheid om vragen te stellen. De gemeente legt uit: “Aan het eind van de bijeenkomst kregen de geïnteresseerden een vragenlijst mee. We willen immers ook weten wie zij zijn, waarom zij hier graag willen wonen en wat ze komen brengen en halen. De kandidaat-huurders ontvingen we verdeeld over drie bijeenkomsten. Na een kennismaking met elkaar, vertelden medewerkers van BrabantWonen meer over het beoogde woonconcept. Dat leidde tot een heel leuk gesprek. Zowel de geïnteresseerden als de medewerkers van Brabant Wonen waren erg enthousiast.”
De eerste persoonlijke gesprekken zitten er inmiddels ook op. Bij de uiteindelijke selectie kijkt de gemeente waar mogelijk ook naar een goede balans: jong en wat ouder, werkend of studerend, et cetera. Zodra de huurders bekend zijn worden ze betrokken bij de ontwikkeling van hun toekomstige woon- en leefruimten.

Selectiegesprek
De andere helft van de 48 woningen is bestemd voor jongvolwassenen die uit onveilige landen zijn gevlucht en hier een bestaan opbouwen. Roel Fitters, medewerker Sociaal Domein binnen de gemeente Meierijstad, legt uit welke statushouders er in aanmerking komen voor een woning in Joachim & Anna “Statushouders van 18 tot 30 komen in aanmerking voor een appartement of studio. Het gaat hier om alleenstaanden uit deze leeftijdscategorie, waarbij de 18- tot en met 22-jarigen in aanmerking komen voor één van de zes studio’s en de 23- tot en met 30-jarigen in aanmerking komen voor de achttien appartementen. Uiteraard maken we geen onderscheid in nationaliteit, maar evenals voor de rest van de bewoners gaan we met de potentiële bewoners in gesprek om te kijken of dit woonconcept bij hen past.”
Het verhuurproces verloopt bij deze mensen iets anders. Hier speelt de gemeente een belangrijke rol in. Fitters vervolgt: “De gemeente heeft allereerst de contactpersoon bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) uitleg gegeven over het woonconcept. Deze contactpersoon legt de verbinding tussen statushouders die aan de basisvoorwaarden voldoen (zoals de leeftijdsgrens) en de gemeente Meierijstad. Daarnaast heeft zij ook haar collega’s bij de azielzoekerscentra (azc’s) geïnformeerd over het woonconcept. Zij kijken of er geschikte kandidaten zijn binnen de azc’s in Zuid-Nederland. Als zij geschikte kandidaten koppelen aan de gemeente Meierijstad, vindt er een kennismakingsgesprek plaats op het azc of op het gemeentehuis in Veghel. Op basis van dit gesprek bepaalt de gemeente of een persoon past bij de wooncommunity in Veghel. We hanteren hierbij zo veel mogelijk criteria zoals leeftijd en verhouding man/vrouw.”

Statushouders
De gemeente vindt het minstens zo belangrijk dat de statushouders begrijpen wat het wonen in Joachim & Anna inhoudt. “We willen immers dat ook deze kandidaat-huurders in deze woonvorm passen. Het eerste selectiegesprek heeft inmiddels plaatsgevonden. Ook zijn er begin mei vier nieuwe kandidaten gekoppeld aan Meierijstad. De gemeente screent deze kandidaten eerst op papieren en daarna vinden kennismakingsgesprekken plaats”, laat de gemeente weten.
Over de nationaliteiten van de kandidaat-huurders wil de gemeente niks zeggen.

Status verbouwing
Medio april gaf de gemeente de omgevingsvergunning af. Dat betekent dat er een vergunning is verleend voor de te verrichten bouwwerkzaamheden. Daarna is aannemer Van den Bouwhuijsen voortvarend aan de slag gegaan met de verbouwing. Inmiddels is de aannemer in de helft van het pand nagenoeg klaar met alle interne strip- en sloop- werkzaamheden. De bouwlift, de containers en de parkeergelegenheid voor de bouwmedewerkers zijn geregeld. “De overlast voor de omwonenden proberen we tot een minimum te beperken”, aldus de gemeente.

Kerstmis
Arianne Gelderblom is communicatieadviseur Brabant Wonen. Zij vertelt hoe de werkzaamheden verlopen. “De bouwwerkzaamheden verlopen voorspoedig. Sloop en stripwerkzaamheden intern zijn voor meer dan 80 procent afgerond. De opbouwwerkzaamheden zijn gestart in de vleugel, die tegen de appartementen van Area aan gesitueerd is. De installaties worden nu voorbereid en alle materialen voor de nieuwe binnenwanden staan klaar om gemonteerd te worden. De verduurzaming van de daken is voor 50 procent gereed. De aannemer en de onderaannemers werken hard om zo snel mogelijk een mooi resultaat te kunnen bereiken. Het streven is om voor Kerstmis twintig appartementen gereed te hebben en de rest in het eerste kwartaal van 2023.”

Afwijzing
Volgens Gelderblom zijn de persoonlijke gesprekken met de kandidaat-huurders goed verlopen. Ze vervolgt: “Eind mei / begin juni voerden medewerkers BrabantWonen en gemeente Meierijstad gesprekken met kandidaat-huurders, die na de voorlichtingsbijeenkomsten nog steeds interesse hadden. Uit die gesprekken bleek duidelijk wie echt interesse had in deze manier van wonen. Hierop zijn voor zeventien woningen mensen geselecteerd, die er heel bewust voor kiezen om samen te leven als groep. De andere geïnteresseerden ontvingen een afwijzing, omdat bij hen de juiste motivatie ontbrak. Zij zochten vooral een plek om (alleen) te wonen.” De communicatieadviseur van Brabant Wonen laat weten dat de groep geselecteerde kandidaten divers is. “De leeftijd varieert van 18 tot 28 en ook opleidingsachtergrond en vaardigheden verschillen. Zo is er één bijvoorbeeld heel handig met klussen in en om het huis en weet een ander weer goed de weg in administratieve zaken. De geselecteerde jongvolwassenen kijken er naar uit met elkaar samen te leven en elkaar te helpen. We brengen hen op korte termijn in contact met elkaar, zodat zij elkaar nu alvast leren kennen en met elkaar plannen kunnen maken voor hun wooncommunity. Deze toekomstige bewoners wonen allemaal in de gemeente Meierijstad of hebben er binding mee (bijvoorbeeld vanuit hun jeugd of werk)”, besluit Gelderblom.

Meer berichten