<p>Links de oude Beemd, rechts het nieuwe zwembad in aanbouw.</p>

Links de oude Beemd, rechts het nieuwe zwembad in aanbouw.

(Foto:)

Gebruikers binnenzwembad in Veghel zijn woedend: ‘Waar moeten we nu naartoe?’

  •   keer gelezen

VEGHEL | Het nieuws dat binnenzwembad De Beemd vier maanden dichtgaat, sloeg deze week in als een bom. Gebruikers en verenigingen kunnen straks niet meer zwemmen en ouders van kinderen met zwemles maken zich zorgen. De gemeente heeft begrip voor de zorgen, maar zegt dat ze niks kunnen doen. “We hebben geprobeerd om het zwembad open te houden, maar dat is net niet gelukt.”

Online stroomden de negatieve reacties op het besluit binnen. Op de Facebookpagina van Stadskrant Veghel werd er meer dan honderd keer gereageerd. Bijna niemand snapt de keuze van de gemeente om het zwembad een paar maanden te sluiten. Roelof Hofman zegt: “In plaats van de overlast te beperken, wordt de overlast verplaatst. Bovendien is er geen garantie dat het nieuwe zwembad op tijd opgeleverd wordt.”

Zwemles
Ook ouders met kinderen die zwemles krijgen in De Beemd voelen zich in de steek gelaten. “Vier maanden geen zwemles voor de kindjes die nu bezig zijn is veel te lang... Wie gaat de ouders tegemoetkomen die nu langer de kosten van zwemles betalen? De kindjes zullen na vier maanden weer helemaal in moeten komen. En de wachttijden die weer op gaan lopen”, schrijft Stephanie Bekkers. Danielle Vermeulen Pennings vult aan: “Onacceptabel. Kinderen hebben al zoveel zwemlessen gemist tijdens corona. En nu weer vier maanden dicht. Dit kan echt niet.”


‘Het is schandalig. Waar moeten de mensen met een beperking nu heen? Vier maanden niet zwemmen is een catastrofe - LGSV-lid Elly van der Sanden. 


Een woordvoerder van de gemeente legt uit hoe ze de kinderen en hun ouders tegemoet proberen te komen: “Laco gaat proberen om extra zwemlessen aan te bieden. Het is de bedoeling dat alle kinderen die nu zwemles hebben nog voor de sluiting van De Beemd een diploma halen. Lukt dat niet dan wordt er gekeken naar alternatieven zoals zwemmen in Sint-Oedenrode en Schijndel. Nieuwe aanmeldingen kunnen worden ingediend via Meierijstad beweegt”, aldus een woordvoeder van de gemeente.

Catastrofe
Verenigingen die gebruik maken van het binnenzwembad zoals de Reddingsbrigade en Lichamelijk Gehandicapten Sportvereniging Veghel (LGSV) zijn enorm teleurgesteld. “Het is schandalig. Waar moeten de mensen met een beperking nu heen? Vier maanden niet zwemmen is een catastrofe. En dan wel geld investeren in een sportenquête? Zorg er gewoon voor dat het zwembad open kan blijven”, zegt LGSV-lid Elly van der Sanden. De Reddingsbrigade snapt niks van de sluiting van het binnenzwembad: “We voelen ons door de gemeente in de kou gezet”, aldus voorzitter Paul Huijden.

Coronapandemie  
Een woordvoeder van de gemeente reageert daarop als volgt: “De verenigingen konden tijdens de coronapandemie ook geen kant op. Dus ze weten hoe het is. Bovendien zijn het maar vier maanden. Wij hadden het liever ook anders gezien, maar het is niet anders. Het is een offer wat we met z’n allen moeten brengen voor het krijgen van een nieuw zwembad.”
Volgens de woordvoerder van de gemeente is de communicatie goed verlopen. “De raadsinformatiebrief hebben wij naar de betrokken verenigingen gestuurd. We gaan nog in gesprek met de scholen en de verenigingen. Over de communicatie van Laco kan ik niks zeggen. Dat valt niet onder onze verantwoordelijkheid.”
De gemeente is niet bang om zwemmers te verliezen. “Hooguit een paar, maar de ervaring leert dat een nieuw zwembad een flinke aantrekkingskracht heeft. Dus uiteindelijk komen er meer leden bij”, denken ze bij de gemeente Meierijstad.

Wethouder Van Gerwen
De woordvoerder van de gemeente benadrukt nogmaals dat ‘het niet anders kan’, anders zou er te veel overlast ontstaan voor onder andere de buurtbewoners en de bouw- en sloopwerkzaamheden. “Het is echt een logistieke puzzel.”
Voor de kersverse wethouder van Sport Johan van Gerwen is het geen fijne start van zijn ambtstermijn. Hij reageerde uiteindelijk alleen schriftelijk: “We beseffen ons dat het tijdelijk niet kunnen zwemmen/sporten voor de gebruikers van het zwembad geen fijne boodschap is. We zetten daarom alles op alles om de periode zonder zwembad voor hen zo kort mogelijk te houden en hen alternatieven in de andere twee zwembaden te bieden om het ongemak voor de gebruikers te beperken. We hebben ervoor gekozen om de sloop van het oude bad tegelijk te laten vallen met de afbouw van het nieuwe bad. Daarmee worden onnodige overlast en onveilige verkeerssituaties voorkomen, krijgen de Laco-medewerkers die bij ons komen werken de tijd om te integreren in de nieuwe organisatie en hebben we tijd om een prachtig, nieuw zwembad in te kunnen richten.”

Meer berichten