<p>49 nieuwe locaties vastgesteld voor laadpalen in de openbare ruimte.</p>

49 nieuwe locaties vastgesteld voor laadpalen in de openbare ruimte.

(Foto:)

Uitbreidingslocaties laadpalen: 49 nieuwe locaties vastgesteld

  •   keer gelezen

VEGHEL | Meierijstad werkt aan een forse uitbreidingsslag van laadpalen in de openbare ruimte voor elektrische auto’s. Er zijn 49 nieuwe locaties vastgesteld. Inwoners konden zes weken lang op een interactieve kaart aangeven of ze het eens waren met een locatie of een alternatieve locatie aandragen. 1500 inwoners hebben daar gebruik van gemaakt.

De voorgestelde locaties waren al na uitgebreid onderzoek tot stand gekomen. Er was rekening gehouden met veel factoren zoals de verwachte vraagontwikkeling, spreiding van de laadpalen, ruimtelijke eisen, zichtbaarheid en bereikbaarheid. Op basis van de reacties zijn enkele locaties gewijzigd. Het gaat dan om een alternatief in de directe nabijheid, voorstellen voor honderden meters verderop heeft de gemeente niet overgenomen vanwege de spreiding.

Op 16 september zijn voor 49 locaties verkeersbesluiten gepubliceerd in de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Daarmee worden 98 parkeerplaatsen officieel gereserveerd voor elektrische auto’s. In eerste instantie is het nog één parkeerplaats per laadpaal, maar zodra er voldoende gebruik van wordt gemaakt wordt ook de tweede parkeerplaats geactiveerd en exclusief voor elektrische auto’s. Wethouder Jan van Burgsteden: “Er wordt weleens geredeneerd dat er bij oormerken van een parkeerplaats voor elektrische auto’s, dan een parkeerplaats verdwijnt in de straat. Maar dat is natuurlijk niet waar. De elektrische auto gebruikt immers geen gewone parkeerplaats meer.” Een verkeersbesluit staat altijd open voor bezwaar en beroep.
De laadpalen worden geplaatst tot en met 20 juli 2024. In 2025 moeten er 521 openbare laadpalen geplaatst zijn in de gemeente Meierijstad. In 2030 zijn dit er al 1.555. Naar verwachting rijden er op dat moment bijna 25.000 elektrische auto’s in Meierijstad, waarvan de helft een openbare laadpaal nodig heeft. “Het is goed gelukt veel inwoners te bereiken met de methode van de interactieve kaart. Tegelijkertijd moeten we vaststellen dat het tot heel weinig daadwerkelijke aanpassingen van ons voorstel resulteert, omdat de schuifmogelijkheden beperkt zijn. Dat betekent dat ons voorwerk voor de locaties zorgvuldig en compleet is geweest. Het behandelen van alle reacties kostte veel ambtelijke capaciteit die eigenlijk niet in verhouding staat tot de opbrengst. Na de verkeersbesluiten maken we definitief de balans op over deze werkwijze”, aldus Van Burgsteden.

Naast deze proactieve uitbreidingsslag door de gemeente kan iedere inwoner met een elektrische auto een openbare elektrische parkeerplaats in de buurt van zijn woning aanvragen op www.meierijstad.nl/laadpaal. Ook dan wordt, rekening houdend met alle factoren, een locatie voorgesteld. “We proberen natuurlijk zoveel mogelijk niet recht voor woningen, maar bijvoorbeeld bij blinde muren, een locatie te vinden. Maar met de voorziene groei is de tijd toch echt voorbij dat we dat kunnen garanderen”, besluit de wethouder. Daarbij stimuleert de gemeente dat de individuele aanvrager zelf de buren informeert over diens aanvraag.

Meer berichten