Coalitieakkoord Meierijstad is rond, toch zes wethouders
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087647&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo kliknieuws.nl/stadskrantveghel
Vlnr: Eric van den Bogaard, Marcel Franzel, Harry van  Rooijen, Coby van der Pas, Jan Goijaarts, Marijke Wilms, Menno  Roozendaal en Eus Witlox.
Vlnr: Eric van den Bogaard, Marcel Franzel, Harry van Rooijen, Coby van der Pas, Jan Goijaarts, Marijke Wilms, Menno Roozendaal en Eus Witlox.

Coalitieakkoord Meierijstad is rond, toch zes wethouders

  •   2153 keer gelezen   Politiek

MEIERIJSTAD | Team Meierijstad, CDA, VVD en PvdA hebben een coalitieakkoord bereikt: Meierijstad zijn we samen! In het coalitieakkoord staan de woorden participatie, innovatie, leefbaarheid en duurzaamheid centraal. Het coalitieakkoord beschrijft de ambities voor de komende vijf jaren. Het akkoord staat op de agenda van de raad op donderdag 19 januari aanstaande.

Formateur en fractievoorzitter van Team Meierijstad Eus Witlox is zeer tevreden over het proces. "De vier partijen hebben op grond van gelijkwaardigheid op een transparante, positief-kritische manier samengewerkt. Ik dank allen voor hun inzet en betrokkenheid. We hebben het samen gedaan", aldus Witlox.

Veghelaren Jan Goijaarts (CDA) en Harry van Rooijen (VVD) worden voorgedragen als wethouder.

Wethouders
De beoogde wethouders zijn Eus Witlox (Team Meierijstad), Jan Goijaarts (CDA), Harry van Rooijen (VVD), Eric van den Bogaard (Team Meierijstad), Coby van der Pas (CDA) en Menno Roozendaal (PvdA). Samen met waarnemend burgemeester Marcel Fränzel gaan zij het nieuwe college van B&W van Meierijstad vormen. In de hiervoor genoemde raadsvergadering worden de wethouders benoemd door de gemeenteraad. Van de zes wethouders komen er drie uit Veghel (Jan Goijaarts, Harry van Rooijen en Eric van den Bogaard). Er zit maar één vrouw bij (Coby van der Pas).
De beoogde oppositie schreef eind vorig jaar een brief naar Witlox met het dringende verzoek om het aantal fte aan wethouders te beperken tot vijf. "Dat is al meer dan op basis van het inwoneraantal logisch is en voldoet, dunkt ons, prima om het extra werk te verrichten dat bij de start van een nieuwe gemeente voorbij komt. Ter vergelijking: de gemeenten 's-Hertogenbosch (108.000) en Tilburg (213.000) kunnen het ook af met vijf wethouders", aldus de oppositiepartijen.

Ook Menno Roozendaal (PvdA) is beoogd wethouder.

'Werk aan de winkel'
Het coalitieakkoord omschrijft de ambities voor de komende vijf jaren al volgt: 'In Meierijstad is het goed werken, wonen en leven. En dat gaan we samen met u verder versterken op een manier die getuigt van daadkracht, het leggen van verbinding en een integrale aanpak van kansen en problemen die zich voordoen. Dat vraagt om een stevige bestuurlijke inzet. Er liggen grote opgaven die om een actieve houding van het gemeentebestuur van Meierijstad vragen. Er is dus werk aan de winkel!'Staand: Eus Witlox.
Zittend: Sikko Oegema (PvdA), Janine Heisterkamp (TEAM),  Johan van Gerwen (CDA) en Wilma Wagenaars-Van Beers tekenen het akkoord.

Het is de ambitie om dat samen te doen: 'We willen dat iedereen, naar vermogen, meedoet. En ook dat alle wijken, buurten, kernen, organisaties, instellingen, bedrijven en scholen meedoen en samenwerken.'

Profiel van de wethouders + portefeuilles: Link naar PDF bestand
Coalitieakkoord: Link naar PDF bestand 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087647&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5093131&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10661455&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087111&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5099816&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>