Nieuwe centrumvisie voor sterke centra Meierijstad
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087647&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo kliknieuws.nl/stadskrantveghel
De Markt in Veghel Centrum.
De Markt in Veghel Centrum. (Foto: Jowin Boerboom)

Nieuwe centrumvisie voor sterke centra Meierijstad

  •   1865 keer gelezen   Centrum

VEGHEL | Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de nieuwe centrumvisie. Deze visie moet ervoor zorgen dat de centra in de toekomst aantrekkelijk blijven voor de inwoners, ondernemers en bezoekers van Meierijstad.

De gemeente heeft drie grotere centra in de kernen Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode en een stedelijk cluster Noordkade. De bestaande centrumvisies waren niet langer actueel en zijn vervangen door één visie voor Meierijstad. Hierin is per centrumgebied aangegeven waar de kwaliteiten liggen en welke toekomstige ontwikkelingen er gewenst zijn.

Gewenst toekomstbeeld
Deze visie is opgesteld samen met een groot aantal betrokken partijen. Naast een visie voor de totale gemeente is per centrumgebied een gebiedsvisie uitgewerkt. Hierin is aangegeven wat het gewenste toekomstbeeld is. Daarnaast wordt omschreven welke concrete acties en maatregelen nodig zijn om dit streefbeeld te bereiken.
Wethouder Jan Goijaarts is dik tevreden met het eindresultaat: "Met hulp van ondernemers en inwoners kunnen we een heldere visie voorleggen aan de raad. Een mooi resultaat van onze samenwerking. De afgelopen jaren zagen we een belangrijke verandering in bezoekgedrag en motief van bezoekers. Door hierop in te spelen, kunnen we onze centra aantrekkelijk maken en houden. Door niet alleen te focussen op winkelen, maar ook op bijvoorbeeld horeca, dienstverlening, ambachten en wonen. Ook de komende jaren hebben we alle partijen hard nodig om deze stappen te kunnen zetten. We staan voor een stevige klus."

Grote opgave
De ambities en de opgaven voor de centra zijn groot.
Om het gewenste toekomstbeeld te bereiken, stelt het college daarom voor om in 2019 honderdduizend euro extra ter beschikking te stellen om de verschillende centrummanagementorganisaties te ondersteunen. De verdeling van het budget wordt bepaald als de verschillende actiepunten per kern uitgewerkt zijn.

Beste resultaat
Om te komen tot deze visie is er een schouw geweest in elk centrum en op de Noordkade. Hierbij hebben het centrummanagement en lokale ondernemers aangegeven wat de bestaande kwaliteiten zijn en waar volgens hen verbeterpunten liggen per centrum. Via een online enquête en straatinterviews is informatie opgehaald bij inwoners en consumenten. De analyses zijn gedeeld tijdens een aantal publieke inloopavonden, waar betrokkenen hun reactie konden geven.

Verder is er informatie gedeeld via een speciale website www.centravanmeierijstad.nl en zijn er regelmatig gesprekken geweest met de verschillende centrummanagementorganisaties en met de ondernemers aan de Noordkade.

Gemeenteraad
Op 20 december wordt de centrumvisie voorgelegd aan de gemeenteraad.
De centrumvisie is te lezen op www.centravanmeierijstad.nl.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087647&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5093131&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10661455&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5099816&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>