Gemeente legt de lat hoog bij herstructurering Veghel Centrum: 'Moeten rigoureuze keuzes durven maken'
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087647&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo kliknieuws.nl/stadskrantveghel
Als het aan het college ligt, transformeren Wiekslag en Patio (zie foto) op termijn naar andere functies.
Als het aan het college ligt, transformeren Wiekslag en Patio (zie foto) op termijn naar andere functies.

Gemeente legt de lat hoog bij herstructurering Veghel Centrum: 'Moeten rigoureuze keuzes durven maken'

  •   3168 keer gelezen   Centrum

VEGHEL | Naar aanleiding van de centrumvisie Meierijstad die in 2018 is vastgesteld, is de visie voor het centrum van Veghel nu verder uitgewerkt. De hoofdstructuur voor Veghel (Hoofdstraat van Markt tot Meijerijplein) was al vastgelegd in de centrumvisie. Het college stelt nu voor hoe een toekomstbestendig, compact centrum rond de Hoofdstraat vorm kan krijgen. Voor de deelgebieden die in de toekomst geen deel uitmaken van de nieuwe centrumstructuur, schetst het college alternatieve perspectieven.

In de centrumvisie was al geconstateerd dat het Veghelse centrum te groot en te onoverzichtelijk was en kampt met veel leegstand. Consumentenonderzoek wijst uit dat dit centrum vooral een functie heeft als lokaal boodschappencentrum. Een toekomstbestendig compact centrum is een derde kleiner dan het huidige centrum, met een duidelijke ontmoetingsfunctie, inwoners moeten weer graag naar het centrum komen.

Veghel Centrum kampt met veel leegstand.

Deelgebieden
Het nieuwe centrum bevat deelgebieden met een eigen gezicht en functie: winkels, verblijven, ambacht, horeca, boodschappen en cultuur. Als het aan het college ligt, transformeren Wiekslag en Patio op termijn naar andere functies. Wethouder Harry van Rooijen: "We leggen de lat hoog, want de opgave is hier ook naar. We moeten rigoureuze keuzes durven maken want met halve maatregelen komen we er niet. Er is geen plan 'B'."

Goed vestigingsklimaat
De deelgebieden die na de herstructurering geen deel meer uitmaken van het centrum krijgen de mogelijkheid te transformeren naar andere functies. Dit geldt ook voor de aan- en uitloopgebieden aan de randen van het compacte centrum. Eén van de functies is wonen. Baliefuncties, dienstverlening of kantoorruimte zijn ook mogelijk. Startende ondernemers kunnen er eveneens landen. "We gaan dit, samen met centrummanagement, actief onder de aandacht brengen. Een gevarieerd aanloopgebied komt de aantrekkelijkheid van het totale centrum en een goed vestigingsklimaat ten goede", aldus de wethouder.

Wethouder Van Rooijen: "We leggen de lat hoog, want de opgave is hier ook naar."

Lange adem
Volgens de gemeente wordt het een proces van de lange adem. Resultaten worden pas na enige tijd zichtbaar denken ze. Om de gewenste beweging op gang te krijgen wil de gemeente een regierol vervullen op twee strategische sleutelprojecten. Deze twee publiekstrekkers (zuidzijde Hoofdstraat en Meijerijplein) concentreren de bezoekersstroom en zouden een kick-start kunnen zijn voor de verdere ontwikkeling van het totale compacte centrum. 

De hoofdstructuur voor Veghel (Hoofdstraat van Markt tot Meijerijplein) was al vastgelegd in de centrumvisie.

En nu?
Bij het opstellen van de herstructureringsvisie zijn centrummanagement, ondernemers en vastgoedeigenaren nauw betrokken. Het is nu aan de raad om zich over het voorstel uit te spreken. De visie staat op de agenda van de openbare commissievergadering van 31 oktober. In vervolg op de Centrumvisie Meierijstad krijgt de Markt in Sint-Oedenrode overigens ook een nieuw gezicht. In Schijndel ligt de focus op herinrichting van de Hoofdstraat. Beide trajecten kennen hun eigen communicatielijn.

De deelgebiedenkaart van het Veghelse centrum.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087647&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5093131&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10661455&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5099816&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>