Aso-eigenaar | Kliknieuws
Logo kliknieuws.nl/stadskrantveghel
Foto:
Column Hans van der Wijst

Aso-eigenaar

  •   keer gelezen   Column

Beste gemeente Meierijstad,

Opnieuw probeer ik aandacht te krijgen voor een vorm van aso-gedrag die zo’n beetje iedere inwoner van Veghel de keel uithangt. Wat zeg ik…heel Meierijstad! Het gaat om een schandaal dat zich al dik vijftien jaar kan blijven ontwikkelen. Om ronduit eerloos gedrag dat, om uiterst schimmige redenen, blijkbaar legitiem is. Anders kan ik het niet verklaren dat u daar nog geen oplossing voor heeft wéten te vinden of…en nu chargeer ik…niet wíl vinden… Maar wees dan transparant en leg het ons uit!

Als ik als ‘gewone burger’ van uw gemeente aanstootgevend, vervuilend, zelfs gevaarlijk bezig ben, heb ik binnen de kortste keren een ambtenaar of diender op mijn stoep om mij te vertellen hoe het wél moet of ánders moet. Móet ja! Hoe kan het dan dat pure speculanten panden binnen onze gemeente kopen en er vervolgens geen énkele verantwoordelijkheid voor hoeven te nemen?

U begrijpt intussen dat ik het heb over vastgoed aan het einde van de Spoorlaan in Veghel. Een voormalig café met daaraan woonruimten voor arbeidsmigranten en een (binnenkort verhuizend) ICT-bedrijf. Geen voorbijganger die níet hoofdschuddend spreekt over de puinhoop aldaar. Het café is nota bene in het bezit van een Keldonkenaar. Iemand uit onze eígen gemeente!
Je zult er maar tegenaan moeten kijken. Er zal bij harde wind maar eens iemand voorbij lopen en een stuk schroot, losliggende dakpan of verrotte gevelbekleding op z’n harses krijgen. Dán pas heb je waarschijnlijk de juiste poppetjes aan het dansen. Wordt u als gemeente misschien zelfs verwijtbaar handelen in de schoenen geschoven.

Nu het gebied daar aan het spoor in ontwikkeling komt, is het tijd voor actie! Via dit schrijven roep ik dan ook ál uw ambtenaren (ook de buíten Meierijstad wonende) op om er in een middagpauze eens langs gaan. Dat enkele van hen zich daarna overtuigd gemotiveerd gaan buigen over bijvoorbeeld onteigeningsmogelijkheden. Dat anderen draagvlak gaan creëren met de wijk Koolenkampen en monumentencommissie. Want dat prachtige ‘hoek’café is volgens mij gewoon een monumentaal pand. Stel je daar een mooi terras bij voor met zicht op het spoor en openluchtmuseum dat de mannen van Siemei aan het creëren zijn. Te midden van fiets- en wandelroutes.

Reken maar dat de pandeneigenaren momenteel met hun rekenmachientjes zitten te spelen. Vooral die uit Keldonk. U gaat met name zíjn asociale gedrag toch zeker niet belonen?...

Veel Wijs(t)heid toegewenst!
Hoogachtend,
Bovengetekende.


Panden met deur in de hoek zijn zeldzaam in Meierijstad.


Sluisstraatpand: Zo kan het ook!...

Meer berichten