Logo kliknieuws.nl/stadskrantveghel
<p>Kees van Rooij.&nbsp;</p>

Kees van Rooij. 

(Foto: )

‘Ondernemen voor brede welvaart’

  •   keer gelezen   Column

Dat is de titel van de Agenda NL 2030 van VNO-NCW en MKB Nederland, waarin zij aangeven hoe ons land de uitdagingen van de komende jaren aankan. Een inspirerende titel en stuk waarin het bedrijfsleven zich nadrukkelijk medeverantwoordelijk maakt voor de aanpak van de maatschappelijke vraagstukken. Van klimaatdoelstellingen en duurzaamheid tot gelijkere kansen voor iedereen en eerlijker delen.

Een moedig stuk, want het daagt alle ondernemers, groot en klein, uit om dat ondernemen voor een brede welvaart mee gestalte te geven. De Coronacrisis draagt zeker bij aan het urgentiebesef en het inzicht dat het bedrijfsleven hierin een voortouw moet nemen.
De rol van de overheid zal ook moeten veranderen zo wordt gesteld; teveel zijn vraagstukken buiten het eigen domein geparkeerd bij de overheid. “Ieder voor zich en de overheid voor ons allen”. Ondernemingen kunnen de overheid niet langer alleen belasten met maatschappelijke problematiek. En daarom kunnen en willen ondernemers en ondernemingen geen toeschouwer zijn van de samenleving waaruit ze zijn voortgekomen. Het is een aansprekend gedachtegoed en agenda met daarin een aantal concrete voorstellen.

Deze visie op de toekomst van de samenleving vind ik herkenbaar vanuit Meierijstad, waarin we samen een stevige samenwerkingsagenda hebben op alle genoemde maatschappelijke vraagstukken. Een bedrijfsleven dat - vanuit familiebedrijven ontstaan - sterk geworteld is en deel uitmaakt van die samenleving. Is de nationale agenda van VNO-NCW en MKB Nederland dan overbodig? Ik denk zeker van niet. Want die bredere rol van onze bedrijven moet benadrukt blijven worden in politiek en samenleving. Teveel mensen hebben, al dan niet door incidenten versterkt, nog een te enge blik op het ondernemen. Vanuit die gedeelde verantwoordelijkheid is het goed elkaar te blijven aanspreken: laten zien wat er al gebeurt of waar zaken tekort schieten.

Alleen samen bereiken we die gezamenlijk gewenste brede welvaart.

Met de Kracht van Samen!

Kees van Rooij, Burgemeester Meierijstad.

Dit verhaal verscheen eerder in Bedrijvig Meierijstad.

Meer berichten