Logo kliknieuws.nl/stadskrantveghel

Wijkraden verbijsterd over keuze N279: 'Het afvoerputje van Brabant'

  •   keer gelezen   Ingezonden

VEGHEL | De wijkraden van De Leest, Veghel-Zuid en Kern-West zijn verbijsterd over het voorgenomen besluit voor aanpassingen aan het bestaande tracé van de N279 als toekomstgerichte oplossing.

De wijkraden schrijven het volgende:

'Enkele jaren geleden waren er vijf scenario's, waarvan vier omleidingen en werden aanpassingen van het bestaande tracé in Veghel eigenlijk ongeschikt beschouwd vanwege de beperkte ruimte tussen Zuid-Willemsvaart en de naastliggende bedrijven en woningen. Nu lijken inmiddels alle omleidingen naar de prullenmand verwezen met als hoofdargument, dat ze toch niet of nauwelijks door het doorgaande verkeer gebruikt zullen worden. De wijkraden vinden dit in dit stadium, na jaren van wikken en wegen, ongelofelijke bevindingen. Je mag toch verwachten, dat er destijds realistische scenario's ingebracht zijn, die niet na al die tijd nu waardeloos blijken te zijn. En dat terwijl de middellange omleiding ten westen van Zijtaart regelmatig door de wijkraden is aangedragen als de meest toekomstbestendige en robuuste oplossing, maar onlangs door de provincie op deels oneigenlijke gronden is afgewezen. En ondertussen heeft men toch ruimte in Veghel gevonden om de weg 4-baans te maken. Van de ene verbazing in de andere. Hoe de Milieu Effect Rapportage, vaak genoemd als de keuzebepalende factor, aan dit besluit heeft bijgedragen, blijft vooralsnog in nevelen gehuld. Het lijkt alsof de provincie voor haar beurt heeft gesproken.

Ondertussen dreigen 8000 Veghelaren, grotendeels vertegenwoordigd door voornoemde wijkraden, de dupe te worden van dit voorgenomen besluit: toenemend fileleed, ook vanuit Helmond, geluidsoverlast en meer fijnstofemissie door toenemend vrachtverkeer. Dit wordt niet opgelost door 'indringend met elkaar om de tafel te gaan', zoals de gedeputeerde van de provincie het uitdrukt. De wijkraden hebben daar mede gezien de voorgeschiedenis geen enkel vertrouwen in.

Wethouder Harry van Rooijen zegt geschrokken te zijn. Ook de gemeente ziet dus, dat er gigantische problemen voor de leefbaarheid binnen Veghel opdoemen. Verder heeft ook het Veghelse bedrijfsleven inmiddels aangegeven zich grote zorgen te maken. Zij hebben de leefbaarheid van Veghel hoog in het vaandel staan en zien dat daar nu een aanslag op gepleegd dreigt te worden.
Het wachten op de uitkomst van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse zal Veghel ook niet verder brengen. Gezien de recente ontwikkelingen is het te verwachten, dat de provincie zich daar weinig van aan zal aantrekken.

Tenslotte zegt de provincie voor een robuuste en toekomstbestendige oplossing gekozen te hebben, een uitgangspunt voor het project. Maar dit is volstrekt geen robuuste oplossing, zeker niet voor de bewoners van de aangrenzende wijken. De basis voor het ontwerp vormen de verkeersprognoses voor 2030 en dat terwijl de realisatie nota bene pas in 2020 begint. De toekomst heeft dus wel een hele korte en allerminst robuuste horizon met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, dat er een historische fout gemaakt gaat worden. Veghel wordt binnen korte tijd een grote verkeersopstopping met alle gevolgen van dien en dan is het nog maar de vraag of er geld is om dit te corrigeren. Bijvoorbeeld als Veghel-Helmond ook 4-baans wordt, waarvan zich de voortekenen nu al aandienen.
Al met al beginnen zich steeds meer ongeloofwaardige elementen in het dossier te vertonen, afwisselend door gemeente en provincie ingebracht. De inwoners van onze wijken gaan hier de wrange vruchten van plukken. De wijkraden zullen echter niet accepteren, dat wij verkeerstechnisch het afvoerputje van Brabant gaan worden.'

Meer berichten