De InbraakBarometer geeft een actuele voorspelling.
De InbraakBarometer geeft een actuele voorspelling.

Benieuwd naar het inbraakrisico in jouw wijk?

  •   keer gelezen   Opmerkelijk

VEGHEL | Woninginbraken komen overal voor. De ene wijk is meer in trek bij inbrekers dan de andere. De InbraakBarometer heeft een zelflerend algoritme. Door dagelijks data te analyseren zoals inbraakfrequentie, seizoenspatronen, leeftijdsopbouw en gezinssamenstelling, geeft de barometer een actuele voorspelling. Zo zie je in één oogopslag hoe groot de kans op een inbraak in jouw wijk is. 

De InbraakBarometer is een initiatief van Interpolis. Uit data van de verzekeraar blijkt dat het aantal inbraken in Zuid-Holland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Gelderland en Utrecht het hoogst is. In het zuiden van Nederland is het inbraakrisico groter tijdens de vakanties dan in de rest van ons land. De inbraakkans kan dan tot bijna 50 procent hoger zijn dan in andere gebieden. 

Inbraakgolf
Jan-Willem Blank, data-analist bij Interpolis: "De InbraakBarometer toont aan dat inbraken altijd in golfbewegingen gaan. Als er één inbraak is geweest in jouw wijk volgen er vaak meer. Een gemiddelde inbraakgolf bestaat uit vijf inbraken. Zodra de InbraakBarometer aangeeft dat er een verhoogd risico is, of je weet dat er is ingebroken in jouw wijk, is het zinvol om extra preventiemaatregelen te nemen."

De voorspelling van het inbraakrisico is gebaseerd op verschillende databronnen.

Tijd sinds laatste inbraak
Hoe korter de tijd sinds de laatste inbraak, hoe groter de kans wordt op een nieuwe (poging tot) inbraak.

Dag en maand van het jaar
De feestdagen en vakanties zijn populaire periodes voor inbrekers. Daarnaast wordt er op vrijdag en zaterdag ongeveer 15 procent meer ingebroken.

Gemiddelde grootte huishoudens
In wijken waarin het gemiddelde huishouden uit een klein aantal personen bestaat, wordt meer ingebroken dan in wijken met grote huishoudens.

Leeftijdsverdeling van de wijk
Uit onderzoek is gebleken dat er meer inbraken voorkomen in wijken met veel inwoners in de volgende leeftijdscategorieën:
- Kinderen tussen 5 en 10 jaar
- Volwassen tussen 30 en 35 jaar
- Senioren tussen 85 en 90 jaar

De InbraakBarometer is hier te vinden.

Meer berichten