<p>Rik Compagne en Miranda Kerkhof-Ulehake houden het programma van HIER vast.</p>

Rik Compagne en Miranda Kerkhof-Ulehake houden het programma van HIER vast.

(Foto: )
ANALYSE

HIER: Waar dan? Wie?

  •   keer gelezen   Politiek

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart analyseren wij de partijen. In deze rubriek wordt elke week een politieke partij van Meierijstad uitgelicht. We kijken onder andere naar wat de partijen hebben beloofd, wat ze hebben waargemaakt en wat de inwoners van Meierijstad daarvan hebben gemerkt. Deze week: HIER.

HIER, afsplitsing van TEAM, kwam in de coalitie en doet bij de komende gemeenteraadsverkiezingen ook weer mee. Hun wethouder, inmiddels lijsttrekker, werd Rik Compagne, met Zorg, Volksgezondheid, Volkshuisvesting in portefeuille.

Analyses van afdelingen van landelijke partijen zijn niet helemaal vergelijkbaar met die van lokale partijen, omdat die laatste niet getoetst kunnen worden aan een doelgroep of ideologie. In het geval van Meierijstad komt daar nog bij, dat de meeste politieke fracties nooit een overzicht hebben gepubliceerd van hun activiteiten, bijvoorbeeld in een jaarverslag. Daardoor was meer onderzoek nodig om tot een enigszins objectieve analyse te komen, maar resterende vraagtekens leveren over het algemeen géén positief beeld op.
Als een lokale partij wil uitstijgen boven het ‘ons kent ons’ zal hij zichzelf, zeker in een nieuwe fusiegemeente, moeten profileren. Als die partij halverwege de rit uit elkaar valt, opnieuw. HIER, ‘rechtsopvolger’ van TEAM, was in veler ogen toch een nieuwe partij. “Wij gaan door met het vertrouwde programma”, schreven ze bij de doorstart. Binnen de eigen gelederen zal dat programma vast wel vertrouwd zijn geweest, maar daarbuiten? Het werd amper vertaald naar concrete doelen, accenten of denkbeelden. Ook het beweerde verschil tussen de twee afsplitsingen, met bijna dezelfde naam, bleef voor niet-ingewijden in nevelen gehuld.

Tijdens de rit werd hun ‘smoel en doel’ ook niet veel duidelijker. Fractievoorzitter Mari van der Aalsvoort opereerde behoedzaam, het was Peter Verbraak die meestal de show stal. Zowel bij de aanpak van het bestuurscentrum als bij MFA De Groene Long doorkruiste hij, met hulp van oppositiepartijen, de lijn van het college. En uitgerekend Verbraak ontbreekt nu op de kieslijst. Voerde HIER in zijn kielzog te veel oppositie binnen de coalitie? We zullen het moeten doen met zijn eigen verklaring, dat hij zich als raadslid niet 100 procent kan inzetten voor zijn andere bestuursfuncties, en zijn keuze niets te maken heeft met HIER. Bij de opsplitsing van TEAM nam HIER zes raadszetels mee, één meer dan hun voormalige ‘teamgenoten’. Die voorsprong verdween toen Marischka Klotz wegens ziekte ontslag nam.

Vóór de gemeentefusie wezen de rekenkamers al op een gemis aan raadsleden in de presentaties van de woningcorporaties. Ondanks dat ze allemaal de mond vol hebben van woningbouw, ontbraken echter bijna alle fracties - inclusief HIER - bij die presentaties. Bij HIER is dit de portefeuille van hun eigen wethouder.

Omdat HIER trots is op de 400 extra woningen per jaar, was dit wellicht het maximaal haalbare. De prognose is nu opgekrikt tot 600. De tijd zal moeten leren of dit realistisch is. Volgens vakblad Cobouw en journalistiek onderzoekplatform Follow the Money staan de woningbouwprognoses in Nederland namelijk op drijfzand.

HIER lijkt toch een goede kanshebber bij de verkiezingen. Vanwege het groeiend aantal zwevende kiezers dat zich afkeert van landelijke partijen, vanwege hun zelfverklaarde grote netwerk, en vanwege de sterke kieslijst. Die vermeldt naast veel vers bloed ook ervaren kandidaten met een goede reputatie, man, vrouw, woon(hoofd-)kern, etniciteit, expertise, alles in balans.

Meer berichten