<p>Er doen tien partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Meierijstad.</p>

Er doen tien partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Meierijstad.

Stadskrant Veghel legt twaalf stellingen voor aan de lijsttrekkers 1/2

  •   keer gelezen   Politiek

In de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezing legde de Stadskrant Veghel twaalf stellingen voor aan de lijsttrekkers van de deelnemende partijen. Forum voor Democratie wilde niet deelnemen aan dit initiatief. Hieronder vindt u de eerste zes stellingen met antwoorden van de overige negen lijsttrekkers, de tweede helft volgt morgenochtend.

Meierijstad wil in 2050 co2-neutraal zijn. Om die doelstelling te bereiken is plaatsing van windmolens in de gemeente noodzakelijk.

Gemeentebelang Meierijstad - Peter Verkuijlen
Oneens: Niet noodzakelijk. Windmolens worden met subsidie van de belastingbetaler geplaatst. Inwoners hebben overlast. Profijt naar grote maatschappijen. Beter op zee of langs de kust. Meer opbrengst daar.

D66 - Gertjan Hobert
Eens: D66 wil zelfs in 2040 CO2 neutraal zijn dus dan is mix tussen wind en zon belangrijk en noodzakelijk

PvdA/GL - Menno Roozendaal
Eens: Maar wel goed ingepast in het landschap en rekening houdend met kwetsbare natuur. De winst moet mede geïnvesteerd worden ten gunste van de directe omgeving en omwonenden.

Hart - Laurens van Voorst
Oneens: Het waait in Noordoost-Brabant te weinig om die windturbines rendabel te maken.

SP - Ruud Merks
Oneens: Geen windmolens en zonneparken als niet eerst alle daken vol liggen. Ook eerst mogelijke alternatieve bronnen als waterstof onderzoeken.

VVD - Jan van Burgsteden
Oneens: Als eerste stap windmolens op zee in plaats van op land, alle daken volleggen met zonnepanelen, huizen maximaal isoleren. Daarbij ook de opties van waterstof en batterijen om energie op te slaan gebruiken.

Lokaal Meierijstad - Karel van Lieshout
Oneens: Geen windmolens in Meierijstad.

HIER - Rik Compagne
Eens: HIER wil voor onze kinderen en kleinkinderen een duurzame plek achterlaten. Daarbij sturen we aan op zon op dak, windenergie is ook een optie. De gemeente moet hierbij meer regie nemen.

CDA - Jan Goijaarts
Oneens: Innovatie zal ons andere mogelijkheden aanreiken.

De woningnood is enorm, vooral inwoners met een laag inkomen of starters lukt het maar niet een huis te vinden. Daarom moet van alle nieuwe woningen in Meierijstad minstens 30 procent een sociale huurwoning zijn.

Gemeentebelang Meierijstad - Peter Verkuijlen
Eens: Maar niet door middel van vereveningsfonds. Dan betalen anderen extra. Bestuur moet rug rechthouden t.o.v. plaatselijke ontwikkelaars en bouwers. Anders zelf ontwikkelen met maatschappijen van buiten de gemeente.

D66 - Gertjan Hobert
Oneens: D66 vindt ophoging van huidige 25% naar 30% onnodig. Met 25% wordt in de behoefte voorzien. Liever ziet D66 veel meer sociale koopwoningen, want daar ligt ook een behoefte.

PvdA/GL - Menno Roozendaal
Eens: In ons programma staat minimaal 25% en het liefst hoger. Tegen 30% als ondergrens zeggen we JA. Er moeten ook voldoende goedkope koopwoningen zijn.

Hart - Laurens van Voorst
Hart is de trotse initiatiefnemer van de norm van 25%. Een uitbreiding tot 30% juichen we toe.

SP - Ruud Merks
Eens: En betaalbare koopwoningen!

VVD - Jan van Burgsteden
30% van weinig blijft weinig waardoor mensen met een laag inkomen of starters nog geen sociale huurwoning krijgen. VVD wil naast de versnelling van meer dan 400 woningen jaar een nieuw dorp bouwen van minimaal 6000 woningen!

Lokaal Meierijstad - Karel van Lieshout
Oneens: Niet op voorhand. LOKAAL vindt dat er gebouwd moet worden naar de behoefte van iedere kern of dorp.

HIER - Rik Compagne
Oneens: Wij gaan voor een minimum van 25%, er mag namelijk ook focus liggen op goedkope koop en middenhuur/koop.

CDA - Jan Goijaarts
Oneens: 25% is voldoende als overige categorieën hier op aansluiten.

Paaspop blijft maar groeien. Maar is het niet ooit groot genoeg? Daarom: Paaspop mag niet verder uitbreiden.

Gemeentebelang Meierijstad - Peter Verkuijlen
Oneens. Hangt er van af hoe. Wat meer publiek op de gebruikelijke dagen is geen probleem. Verdere uitbreiding qua aantal dagen geeft veel meer overlast voor de omgeving.

D66 - Gertjan Hobert
Oneens: Paaspop is een gewaardeerd festival dat door veel mensen bezocht wordt. Als Paaspop wil uitbreiden zullen er maatregelen en voorzieningen moeten worden getroffen om overlast te voorkomen of verminderen.

PvdA/GL - Menno Roozendaal
Eens: De grens van groei is in zicht. Overleg tussen omgeving, festival en gemeente moet duidelijk maken of uitbreiding nog mogelijk is en op welke manier de natuur beschermd wordt.

Hart - Laurens van Voorst
Uitbreiding mag, zolang de door de gemeenteraad vastgestelde natuurwaarden niet worden aangetast. Hart vreest om die reden dat uitbreiding er niet in zit.

SP - Ruud Merks
Uitbreiden van Paaspop zal lastig worden in die omgeving, waarbij bebouwing en regelgeving mbt natuur/landbouw een grote rol spelen.

VVD - Jan van Burgsteden
Oneens: Aan een evenement waar zoveel mensen plezier beleven betekent dat we als samenleving even moeten ‘inschikken’. Natuurlijk wel met zorg en aandacht voor de omgeving maar ‘overlast’ is nooit te voorkomen.

Lokaal Meierijstad - Karel van Lieshout
Oneens: Uitbereiding wil niet altijd zeggen dat er meer overlast komt. Er moeten wel goede afspraken worden gemaakt tussen organisatie en omwonenden.

HIER - Rik Compagne
Oneens: Paaspop is een belangrijk evenement binnen Meierijstad. Een festival brengt mensen geluk, hierbij is het wel van belang de omgeving en de natuur goed in beeld te houden.

CDA - Jan Goijaarts
Oneens: Paaspop kan uitbreiden in aantal dagen of op een andere locatie.

Een tunnel onder de N279 is de meest voor de hand liggende oplossing om het verkeersinfarct daar op te lossen.

Gemeentebelang Meierijstad - Peter Verkuijlen
Mee eens. Is wel een dure oplossing lijkt me. Wanneer provincie betaalt ok.

D66 - Gertjan Hobert
Oneens: Een ondertunneling van de weg voor het doorgaande verkeer is één van de mogelijke oplossingen, maar het is duur en niet per definitie de enige oplossing.

PvdA/GL - Menno Roozendaal
Oneens: Dat is nog te vroeg. De financiële en technische haalbaarheid moet onderzocht worden. Het voorkomt veel CO2-uitstoot, verkeersopstoppingen en onnodig verkeer door Veghel. Dat is beter voor de leefbaarheid.

Hart - Laurens van Voorst
Oneens: Die tunnel is een niet heel erg goed doordacht proefballonnetje. We verzoeken de bedenkers uit te zoeken wat zo’n tunnel kost en dan hebben we het er nog eens over.

SP - Ruud Merks
Oneens: Te duur en bij aanleg ervan is de ader verstopt. Alternatieven zoeken.

VVD - Jan van Burgsteden
Het klinkt logisch maar ook als het technisch kan zal onderzoek uit moeten wijzen of een tunnel de beste oplossing is welke de verkeersproblematiek oplost en betaalbaar is voor nu en in de toekomst.

Lokaal Meierijstad - Karel van Lieshout
Oneens: Er moet eerst een goed verkeerscirculatieplan komen voor het hele gebied. Een mogelijke tunnel zou daar dan onderdeel van kunnen zijn.

HIER - Rik Compagne
Bij eventuele extra rijbanen dient er ter hoogte van de woonwijken te worden gezocht naar oplossingen zoals ondertunneling of overkapping omdat alleen deze oplossingen effectief zijn tegen geluidsoverlast en fijnstof.

CDA - Jan Goijaarts
Oneens: Technisch en financieel niet haalbaar.

Het buitenzwembad in Veghel moet open blijven, ook wanneer Laco stop en ook als het de gemeente veel geld gaat kosten.

Gemeentebelang Meierijstad - Peter Verkuijlen
Mee eens. Zwembaden kosten altijd geld. Laco kocht 25000m2 grond voor Fl. 100,-. Laco kreeg € 340.000,- per jaar subsidie voor twee zwembaden. Dat kostte ook bakken geld. Gemeente moet het maar terugkopen van Laco voor € 100,-. Dan hebben ze 100% winst.

D66 - Gertjan Hobert
Oneens: We zijn benieuwd naar het burgerinitiatief voor het behoud van het zwembad en we vinden dat er een totaal financieel plaatje moet komen voor de toekomst van het buitenbad.

PvdA/GL - Menno Roozendaal
Oneens: De gemeente exploiteert dadelijk al 3 binnenzwembaden. Het zou goed zijn als het burgerinitiatief tot open houden van het openluchtzwembad de kans krijgt op eigen kracht het zwembad te exploiteren.

Hart - Laurens van Voorst
Oneens: Het buitenbad kán open blijven als het burgerinitiatief wordt ondersteund. Ervaringen met een bijna identiek bad elders leren dat het met bescheiden gemeentelijke financiële steun kan.

SP - Ruud Merks
Oneens: Drie vragen in één. Lastig dus. Zo mogelijk open houden als particulier initiatief met steun van de gemeente. Geen blanco cheque.

VVD - Jan van Burgsteden
Eens: Het buitenzwembad moet openblijven. Maatschappelijke voorzieningen kosten nu eenmaal geld, maar met de nodige inzet van het burgerinitiatief en bedrijfsleven is het maar de vraag of het veel (meer) gaat kosten dan nu.

Lokaal Meierijstad - Karel van Lieshout
Eens: De gemeente moet de maximale inspanning leveren voor behoud van het zwembad echter het moet wel betaalbaar zijn.

HIER - Rik Compagne
Eens: Meierijstad verdient een openluchtzwembad.

CDA - Jan Goijaarts
Oneens: Nooit ten koste van alles.

Een spoorverbinding in Meierijstad: Goed idee of niet reëel en dus een ‘gepasseerd station’?

Gemeentebelang Meierijstad - Peter Verkuijlen
Goed idee. Zeker in vorm van lichte spoorverbinding. Snel, verkeersonafhankelijk tussen Den Bosch, Schijndel, Rooi, Veghel, Helmond. Veel CO2 winst.

D66 - Gertjan Hobert
Goed idee. Het is wel een project van de lange adem wat niet even snel gerealiseerd zal worden. Maar als we nu niet beginnen dan komt die verbinding er nooit.

PvdA/GL - Menno Roozendaal
Goed idee. Een goede spoorverbinding Eindhoven - Nijmegen met een station in Veghel zou een toegevoegde waarde zijn voor Meierijstad en de regio.

Hart - Laurens van Voorst
Hart is voorstander van veel en goed openbaar vervoer. We vinden het wel raar dat de bedenkers van dit idee niet weten dat spoor naartoe moet leiden.

SP - Ruud Merks
Niet reëel en landelijk beleid. En waar komt het station dan? Voor veel kernen nog ver weg. Goede interne verbindingen tussen de kernen eerst. En goed HOV.

VVD - Jan van Burgsteden
Goed idee. Een treinstation zou heel fijn zijn, echter de kans is zeer klein dat het er ooit komt. Maar wil niet zeggen dat je hier niet voor moet blijven lobbyen.

Lokaal Meierijstad - Karel van Lieshout
Een gepasseerd station misschien niet maar we moeten wel realistisch zijn. LOKAAL vindt dat we beter in kunnen zetten op vervoersoplossingen die sneller te bereiken zijn.

HIER - Rik Compagne
Niet reëel, gepasseerd station.

CDA - Jan Goijaarts
Dit is inderdaad niet reëel.

Meer berichten