Onderzoek Lijst Blanco: 'Verwarrende en gevaarlijke rotondes' [+ overzicht]
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087647&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo kliknieuws.nl/stadskrantveghel
+ overzicht

Onderzoek Lijst Blanco: 'Verwarrende en gevaarlijke rotondes'

  •   1358 keer gelezen   Verkeer en vervoer

VEGHEL | Rotondes in de gemeente Meierijstad kennen in Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel verschillende regelgevingen waar het de voorrangsregels betreft. Lijst Blanco heeft schriftelijke vragen gesteld omtrent de uniformiteit in Meierijstad en de gevaarlijke situaties.

Commissielid Luc van den Tillaart biedt het College een notitie aan met de resultaten van zijn onderzoek naar de bestaande situaties. In tegenstelling tot Sint-Oedenrode en Schijndel, hebben fietsers en voetgangers in Veghel op de rotondes voorrang. "Veghel onderscheidt zich echter nog meer: Binnen een paar honderd meter bevinden zich rotondes, waar fietsers in twee richtingen voorrang krijgen en een rotonde verderop weer van één richting. Dit kan erg verwarrend en gevaarlijk zijn en dit heeft al geleid tot ongevallen", aldus Luc.
Lijst Blanco vindt dat het in Sint-Oedenrode ook niet altijd duidelijk is. Markering voor voetgangers ontbreekt hier op veel rotondes.

Lijst Blanco vraagt of het College nog voor het zomerreces een notitie kan opstellen, zodat er met een kritische blik naar de huidige situatie kan worden gekeken, waarna vervolgens aanpassingen gedaan kunnen worden om te komen tot veiligere oversteekplaatsen.

Rotonde Erpseweg

Lijst Blanco: 'Deze rotonde ligt binnen de bebouwde kom van Veghel op de Erpseweg. Hier hebben fietsers voorrang, maar hebben ze wel maar één rijrichting. Wettelijk gezien hebben voetgangers hier geen voorrang, want de haaientanden betekenen dat auto's voorrang moeten verlenen aan bestuurders. Onder deze bestuurders vallen fietsers en voetgangers zijn weggebruikers en geen bestuurders. Aan blinden en mensen die zich moeilijk voortbewegen moet altijd voorrang worden gegeven volgens de wet (rvv art. 49)'.

Rotonde Frans Halsstraat/Populierlaan/Hezelaarstraat

Lijst Blanco: 'Op deze rotonde hebben fietsers ook voorrang en hebben ze één rijrichting. Dit is dus hetzelfde als de rotonde op de Erpseweg zo'n 100 meter rechts vanuit de foto gezien. Hier hebben alleen, in tegenstelling tot de eerdergenoemde rotonde, voetgangers wel voorrang (zie zebrapad). De verkeerssituatie 50 meter links van de foto bij de volgende rotonde is weer anders (zie uitleg rotonde Populierlaan/Bundersweg).'

Rotonde Populierlaan/Bundersweg

Lijst Blanco: 'Bij deze foto zie je dat de fietsers voorrang hebben. Hetzelfde als de vorige rotonde is dat ook hier voetgangers voorrang hebben. Een verschil bij deze rotonde is dat fietsers vanuit twee richtingen voorrang hebben. Fietsers kunnen dus op deze rotonde op twee richtingen fietsen.'

Rotonde Bundersweg

Lijst Blanco: 'Deze rotonde zit dicht bij de vorige rotonde als je de Bundersweg ingaat dan kom je bij deze rotonde. Hier gelden dezelfde regels als bij de vorige.'

Rotonde Populierlaan/De Langedonk/Vorstenboscheweg

Lijst Blanco: 'Dit is de rotonde bij de Watersteeg en deze ligt ongeveer 100 meter verder dan de rotonde Populierlaan/Bundersweg. Hier geldt weer een andere situatie, want hier hebben fietsers weer maar één rijrichting. Wel hebben hier weer zowel fietsers als voetgangers voorrang. Het bijzondere aan deze rotonde is wel dat ik uit eigen ervaring weet dat veel scholieren, die hier fietsen om naar het Zwijsen te gaan, deze rotonde verkeerd gebruiken. Zij komen namelijk uit de Populierlaan (linksboven in de foto) en steken dan vervolgens over naar (rechtsboven) en fietsen dus in tegengestelde richting om de simpele reden dat dit korter is dan de rotonde driekwart rond te rijden.'


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087647&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5093131&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10661455&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Poll

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087111&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5099816&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>