Samenwerking tussen gemeente, Area, Woonmeij, Brabant Wonen en huurders
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087647&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo kliknieuws.nl/stadskrantveghel
Archiefbeeld: Eus Witlox (wethouder Meierijstad) en Jan van Vucht (Area) tekenen contracten voor de verkoop van bouwgrond in de kern van Veghel.
Archiefbeeld: Eus Witlox (wethouder Meierijstad) en Jan van Vucht (Area) tekenen contracten voor de verkoop van bouwgrond in de kern van Veghel.

Samenwerking tussen gemeente, Area, Woonmeij, Brabant Wonen en huurders

  •   448 keer gelezen   Wonen

VEGHEL | De samenwerking tussen gemeente, Area, Woonmeij, Brabant Wonen en huurders zijn met het ondertekenen van prestatieafspraken officieel bekrachtigd. 

Op 29 november hebben de gemeente Meierijstad, de corporaties Area, Woonmeij en Brabant Wonen en de huurdersbelangenorganisaties prestatieafspraken getekend. Met de vaststelling van de Woonvisie in juli dit jaar ligt er een duidelijke basis om tot concretere afspraken te komen. "We hebben dit jaar een hele stap gezet in de samenwerking om op deze manier komend jaar tot nog concretere resultaten te komen die er toe doen voor de woningbehoefte in Meierijstad", laat de gemeente Meierijstad weten.
 
Resultaten

Met de Woonvisie geeft de gemeente duidelijkheid over de opgave sociale woningbouw en hebben ze meer beeld van waar ze op thema's als duurzaamheid, de relatie tussen wonen, welzijn en zorg en leefbaarheid naar toe willen. Met deze afspraken kan de gemeente nog meer richting geven aan de inzet om tot concrete realisatie te komen op de verschillende thema's.
 
Samenwerking
Sinds de fusie is er intensief samengewerkt tussen gemeente en corporaties, zowel in het proces van de Woonvisie, als binnen het Aanjaagteam sociale woningbouw en het proces om tot prestatieafspraken te komen. "Met het instellen van themawerkgroepen met zowel een kartrekker vanuit de gemeente als vanuit de corporatie en met deelname van de huurders en specialisten binnen gemeente en corporaties willen we zorgen voor een continue en integrale samenwerking op de thema's. Samen sterker staan op de maatschappelijke opgaven die er binnen deze thema's liggen", aldus de gemeente. 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087647&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5093131&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10661455&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087111&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5099816&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/stadskrantveghel&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=546,547,548,549" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>