<p>Woningbouwcorporatie Area diende een principeverzoek in voor de realisatie van de flexwoningen.</p>

Woningbouwcorporatie Area diende een principeverzoek in voor de realisatie van de flexwoningen.

Gemeente stemt in met realisatie flexwoningen Udenseweg

  •   keer gelezen   Wonen

VEGHEL | Het college van B&W stemt in met de realisatie van 24 flexwoningen aan de Udenseweg in Veghel, nadat Area op 14 juni een principeverzoek indiende.

De gemeente heeft samen met de woningbouwvereniging de mogelijkheden onderzocht om aan de Udenseweg in Veghel flexwoningen te realiseren. Op 19 april is hiervoor een omgevingsdialoog georganiseerd en op 10 mei is een bijeenkomst georganiseerd voor leerlingen van Koning Willem I college. Op 14 juni heeft Area een principeverzoek ingediend. Recent is daarbij aan het ministerie van BZK gevraagd om de realisatie van flexwoningen op te nemen in de Crisis- en herstelwet om een vergunning voor flexwoningen te vergroten van 10 naar 15 jaar. Om straks gebruik te maken van deze mogelijkheid dient de ‘regeling instrumenten ruimtelijke ordening’ aangepast te worden. Dit wordt nu door het college aan de gemeente voorgesteld.

Meer berichten