Logo kliknieuws.nl/stadskrantveghel
De elektrische busjes van de Sligro.
De elektrische busjes van de Sligro.

Winstdaling voor Sligro

  •   keer gelezen   Zakelijk

VEGHEL | Sligro heeft afgelopen jaar een winst gemaakt van 34 miljoen euro. Dat is ruim een kwart lager dan een jaar eerder. De Veghelse groothandel laat weten dat veranderingen in de organisatie een drukkend effect hebben gehad op de resultaten.

Voor Sligro stonden in 2019 een aantal grote programma's centraal. De integratie van Sligro en Heineken en de verdere versterking van het partnership, de voorbereidingen op de transitie naar en de bouw van het nieuwe online bestel­ platform en ERP pakket, de uitwerking van het 'Zelf­ bedieningsgroothandel van de toekomst', de aanpassing van de organisatie om de dissynergie naar aanleiding van de verkoop van EMTE´ te reduceren en de acquisitie en integratie van De Kweker. 
In Belgie¨ waren de marktomstandigheden uitdagend. De Sligro groeide daar harder dan de markt. "Ons jaarthema in 2019 was 'Back to Business'. Terug­ kijkend moeten we vaststellen dat de grote strategische programma's veel van onze aandacht hebben gevraagd, in een jaar waarin de markt waarin wij actief zijn eveneens de nodige aandacht vroeg. Afnemend consumentenvertrouwen en een stevige kosteninflatie op met name energie en transport, zorgden tezamen voor een uitdagend marktland­ schap. Onze inspanningen hebben dit jaar nog niet het beoogde financie¨le resultaat gebracht maar vormen wel de basis voor groei en rendementsverbetering in de komende jaren en wij denken daarmee dan ook enkele belangrijke strategische stappen te hebben gezet", aldus CEO Koen Slippens. Sligro maakte eerder al omzetcijfers bekend.

Personele mutaties
Bart Karis treedt in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 18 maart af als commissaris vanwege het verstrijken van de statutair maximale zittingstermijn van acht jaar. Zijn plek wordt overgenomen door Pieter Boone. Hij was van 1992 tot en met 2010 werkzaam in diverse (inter)nationale management­ functies bij Makro, waarna hij tot 2015 voor Metro AG in Rusland als CEO heeft gewerkt. Eind 2018 werd Boone benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Beter Bed Holding N.V.

Vooruitzichten
Volgens de Veghelse groothandel gaat voor 2020 uit van een beperkte totale marktgroei door de combinatie van enige prijsinflatie en licht dalende volumes. Ze denken dat de kosteninflatie enigszins zal normaliseren, maar de loon­ kostenontwikkeling nog relatief stevig zal zijn.

Meer berichten