Ingezonden brief: Uden heb oog voor waarde kinderboerderij | Kliknieuws
Logo kliknieuws.nl/uden
Juan is de nieuwe aanwinst van de kinderboerderij.
Juan is de nieuwe aanwinst van de kinderboerderij.

Ingezonden brief: Uden heb oog voor waarde kinderboerderij

  •   keer gelezen

UDEN | De redactie ontving onderstaande ingezonden brief: 

De problemen bij de Kinderboerderij Uden zijn een prima voorbeeld van wat er mis is met de arbeidsmarkt. Binnen veel vrijwilligersorganisaties wordt er ook gewerkt door (gesubsidieerde) arbeidskrachten. Hierdoor wordt regulier werk niet meer zo gezien en gewaardeerd. De gemeente Uden handelt hypocriet door enerzijds de Kinderboerderij Uden aan te merken als vrijwilligersorganisatie en anderzijds te gebruiken als reïntegratieplek.

Kinderboerderij Uden wil graag een volwaardige beheerder in loondienst aangezien deze een uitgebreidere taak heeft dan alleen toezien op de kinderboerderij; de beheerder moet ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aansturen. Het gaat mijns inziens te kort door de bocht om Kinderboerderij Uden aan te merken als sec een vrijwilligersorganisatie.

De gemeente ziet de kinderboerderij wel zo, wat logisch is vanuit de historie. Kinderboerderijen waren altijd kleine verzamelplaatsen van boerderijdieren in een woonwijk of stadsdeel onderhouden door de buurt of de wijk. Echter, als dat de opvatting is dan is het vreemd dat Uden zinspeelt op het werven van neveninkomsten om de exploitatie sluitend te krijgen; niet dat dit overigens niet al gebeurt, de kinderboerderij heeft meer immers onkosten dan alleen een beheerder.

Het rendementsdenken sluit de ogen voor de maatschappelijke meerwaarde van een kinderboerderij; als laagdrempelige ontmoetingsplaats. Juist voor gezinnen met een laag inkomen is het een van de weinige uitjes. Marktwerking is niet de oplossing voor alle problemen.

Natuurlijk kan een kinderboerderij ook echt door vrijwilligers worden gerund, maar dan lijkt mij Kinderboerderij Uden aan de grote kant. Deze is zelfs zo groot dat je mag twijfelen of er nog wel sprake is van een kleinschalige voorziening. In mijn optiek is Kinderboerderij Uden juist zo groot gegroeid omdat verschillende doelgroepen aan het werk gehouden moeten worden. Hierdoor zet ik mijn vraagtekens bij de kinderboerderij als vrijwilligersorganisatie.

Overigens kun je jezelf sowieso de vraag stellen of het verzorgen van dieren wel aan de onregelmatige inzet van vrijwilligers overgelaten moet worden. Niet dat ik vrijwilligerswerk als een vrijblijvendheid zie, maar wel als een hobby. Wordt een hobby een keiharde verplichting dan gaat het om echt werk.

In die lijn ben ik tevens kritisch over de diensten die door de Integrale Bedrijven Noordoost-Brabant (IBN) worden geleverd. Het gaat eigenlijk altijd om normaal werk, waar alleen mensen in abnormale omstandigheden een beroep op kunnen doen. Dit gaat ten koste van mensen zonder indicatie, die qua capaciteiten graag zulk werk zouden verrichten, zoals beheerders, conciërges of medewerkers van de plantsoenendienst. Wat ik de IBN wel na wil geven is dat er een sociaal werkklimaat heerst. Ik vind dat alle bedrijven zouden moeten opereren als de IBN.

Uden moet, voordat het aan Kinderboerderij Uden twee mogelijke scenario's voorlegt, eerst zelf maar eens bepalen wat voor een kinderboerderij het wil hebben. Daarbij zou men vooral als uitgangspunt moeten nemen dat het probleem is dat we vooral (denken te) weten wat iets kost, maar van weinig nog de waarde kennen (vrij naar Oscar Wilde). De Kinderboerderij Uden is veel meer waard dan wat een volwaardige beheerder kost.

Jolwin Dobbelsteen. 

Meer berichten