Burgemeester over de kersttoespraak

  •   keer gelezen

UDEN | Deze week in bellen met de burgemeester vertelt Henk Hellegers onder andere over de kersttoespraak die hij hield voor de medewerkers van het gemeentehuis.

"De afgelopen week stond vooral in het teken van de naderende Kerstdagen. Bij de bijeenkomst voor onze medewerkers in het gemeentehuis heb ik in mijn kersttoespraak teruggeblikt op het afgelopen jaar en de medewerkers bedankt voor hun inzet in 2016. Diezelfde avond hield UOV de Kring een kerstbijeenkomst voor de ondernemers, waar ik samen met enkele wethouders eveneens aanwezig was. In de brandweerkazerne bood ons gemeentebestuur de vele vrijwilligers van de plaatselijke brandweer de jaarlijkse Kerstviering aan. Ik had leuk nieuws voor de brandweerlieden. We hebben vorige week besloten een nieuwe brandweerkazerne aan de Hockeyweg te gaan bouwen, naast het nieuw te bouwen politiebureau. Eind 2018 moet het nieuwe onderkomen gereed zijn. Tevens mocht ik de nodige diploma's uitreiken aan de vrijwilligers, die allerlei cursussen gevolgd hebben op het gebied van brandbestrijding en hulpverlening. In het Museum voor Religieuze Kunst hield de passiegroep Udenaar de Toekomst een eindejaarsontbijt, waarop met de vele vrijwilligers teruggekeken werd op de activiteiten in het afgelopen jaar. Het project bestaat nu vijf jaar en in mijn toespraak heb ik aangegeven dat de groep erin geslaagd is veel nieuwe projecten te ontwikkelen op het gebied van burgerparticipatie. Daarnaast waren er natuurlijk ook verschillende andere activiteiten. Op ROC de Leijgraaf heb ik op de open dag van Leijgraaf PIT de leerlingen toegesproken over onderwijs en ondernemen. Om te ervaren wat ondernemen is zetten eindexamenleerlingen in horeca, retail en recreatie allerlei vernieuwende projecten op. Ik heb hen toegezegd dat onze gemeente graag met de school op zoek gaat naar leuke projecten bij Udense ondernemers. In As50 verband hebben we afgelopen week gesproken over ontwikkelingen met betrekking tot onderwijs en werkgelegenheid in onze regio. We willen graag samen aan de slag om jongeren te behouden voor de regio of nog liever om ze naar hier te krijgen. Daarvoor is ook nodig dat we met ondernemers aan de slag gaan om de jongeren werk in de regio aan te kunnen bieden. Samen met wethouder Overmans nam ik in de hal van het gemeentehuis een schilderij in ontvangst, dat door Harry de Koning gemaakt is. Hij zet zich in voor het behoud van de inlooppunten voor mensen met geestelijke problemen. De GGZ wil hierop bezuinigen. Maar waarschijnlijk blijven ze in ieder geval voorlopig behouden, totdat er alternatieven gevonden zijn. Tenslotte was ik in Schijndel aanwezig op de raadsbijeenkomst, waarop afscheid genomen werd van collega Jetty Eugster en van de gemeente Schijndel, die op 1 januari opgaat in Meijerijstad."

"Tenslotte wens ik iedereen een fijne en rustige oudejaarsviering toe en alvast alle goeds in het nieuwe jaar."

Meer berichten