Ook dit jaar speciale vuurwerklijn in Uden om overlast te voorkomen

  •   keer gelezen

UDEN | De laatste jaren heeft gemeente Uden flink ingezet op vuurwerkoverlast. En met succes: de overlast is aanzienlijk afgenomen, de speciale vuurwerklijn wordt goed gebruikt en de schade aan gemeentelijke objecten neemt steeds verder af. Gemeente Uden gaat daarom door met deze effectieve aanpak van vuurwerkoverlast. Het afsteken van vuurwerk is toegestaan op oudejaarsavond tussen 18.00 en 02.00 uur.

Om een beeld te krijgen van de overlast en om in contact te komen met de overlastgevers wordt ook dit jaar een speciale vuurwerklijn opengesteld. Doorgegeven locaties worden direct bezocht. Daarnaast wordt door de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's) vanaf 17 december extra gesurveilleerd in de wijken en het centrum. Het doel is om in contact te komen met eventuele overlastgevers op de hangplekken binnen Uden, het geven van voorlichting en waarschuwen voor eventuele gevolgen.

Melden
De speciale vuurwerklijn is opengesteld vanaf 17 tot en met 31 december. Meldingen van 13.30 tot 22.00 uur lopen via de vuurwerklijn en worden door de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's) van de gemeente Uden opgevolgd. Buiten deze tijden kunnen klachten gemeld worden bij het reguliere nummer van de politie. Vuurwerklijn gemeente Uden van 13.30 tot 22.00 uur: 06 19 26 63 85. Meldnummer politie bij vuurwerkoverlast buiten deze tijden: 0900 8844. Vuurwerkschade in de openbare ruimte kan gemeld worden via de 'Melding woon- en leefomgeving' op www.uden.nl. Overlastgevers die zich niet aan de regels houden, kunnen rekenen op een proces-verbaal. Jongeren tussen 12-18 jaar krijgen een HALT-verwijzing (taakstraf).

TipUden resultaten
In het Udens Weekblad van aanstaande woensdag, 19 december, staat een uitgebreid artikel met de resultaten uit een onderzoek van TipUden. We vroegen deelnemers aan de enquête van TipUden alles over vuurwerk in de gemeente Uden. Ook je mening geven over actuele onderwerpen in de gemeente? Meld je dan aan via www.tipuden.nl.

Meer berichten