Een gedeelte van de Petruskerk
Een gedeelte van de Petruskerk

TipUden: wat moet er gebeuren met onze kerken?

  •   keer gelezen

UDEN | Pastoor John van de Laar nam begin april het eerste exemplaar van de Kerkenvisie in Uden in ontvangst. In deze Kerkenvisie staat beschreven wat de klankbordgroepen van de kerkgebouwen vinden en wat de toekomst voor de monumenten is. In samenwerking met TipUden hield het Udens Weekblad een enquête onder Udenaren om hun mening over de toekomst van kerken in Uden te peilen.

Aan het panelonderzoek deden 220 deelnemers mee. Van die deelnemers geeft 44 procent aan het afgelopen jaar nooit een kerk te hebben bezocht. 34 procent ging enkele keren naar de kerk en 15 procent bracht één keer een bezoek. In 2017 publiceerde het CBS het volgende: 'Het aandeel jongeren van 15 tot 25 jaar dat zegt tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering te behoren is gedaald van 49 procent in 2010 naar 41 procent vijf jaar later. Onder jongvolwassenen (18 tot 25 jaar) is deze daling het sterkst.' Hoeveel waarde hechten de respondenten eigenlijk nog aan het behoud van de kerk in Uden en omgeving? 42 procent gaat voor '(zeer) veel waarde', 32 procent hecht er (zeer) weinig waarde aan. "De kerk als instituut vind ik niet belangrijk, maar de kerk als stuk van de geschiedenis behouden vind ik wel belangrijk", licht iemand toe. Een aantal mensen geven aan de kerk nooit te bezoeken, maar er wel veel waarde aan te hechten. Kerken worden een symbool, monument en bepalend voor het straatbeeld genoemd. "Alhoewel ik zelf niet in de kerk kom, vind ik het een markant punt in Uden. Het is mooi dat mensen die steun vinden in de kerk deze de kerk ook werkelijk kunnen bezoeken."

Nieuwe invulling
Kerken zijn vaak monumenten van statuur maar als ze leegstaan kost het geld. Hoe zouden de respondenten het leegstaan van de kerk in Uden proberen te voorkomen? 66 procent gaat voor verandering van de indeling van de kerk, waardoor andere activiteiten mogelijk zijn. Qua invulling kiest de meerderheid voor een evenementenlocatie, gemeenschapshuis of zelfs multicultureel centrum. "Ik ondersteun enorm de visie van de Kruisherenkapel. Op zondag is er een dienst, maar er wordt meer georganiseerd, zoals bijeenkomsten, meditatie, concerten, enzovoorts." Ook opperen veel mensen het idee om er appartementen/woningen van te maken, maar 'het hangt er maar helemaal vanaf wat voor gebouw het is', vindt iemand. "Is het een historisch gebouw of een 'gewone' ruimte? Bovendien, de 'echte' kerken zullen zo enorm moeten worden aangepast voor elke bestemming, dat het maar de vraag is of het een rendabele investering is."

Petruskerk
De sloop van een kerk is voor de meeste respondenten geen optie. 59 procent is tegen, 25 procent ziet het wel zitten. De laatste groep licht wel vaak toe dat dit antwoord niet voor de Petruskerk geldt. Het valt op dat deze kerk populair is onder de respondenten. Een aantal van hen zou bereid zijn om als gemeenschap de leegstand te betalen, om de kerk te behouden: "Zeker als het gebouw een beeldbepalende functie heeft voor de gemeente. In dit geval de Petruskerk. Die hoort bij de skyline van Uden." Een ander laat weten: "Ik ben het met deze stelling alleen eens als het over de Petruskerk gaat. De overige kerken mogen wat mij betreft dicht."

Meer berichten