Logo kliknieuws.nl/uden

Afvalmonsters gespot in 't Handelshuys

  •   544 keer gelezen

UDEN | Het Maakfestival, initiatief van MaakplaatsUden begon afgelopen vrijdag weer in 't Handelshuys Uden. Kinderen van groep 7 en 8 van basisschool De Palster namen deel aan het Maakfestival en kozen de workshop 'De Kunstige Afvalmonsters; Troep onder de loep'.

De dag stond in het teken van (zwerf)afval en hoe we dit kunnen verminderen. De kinderen hadden in de twee weken voorafgaand aan de workshop thuis afval ingezameld.Het werd een leerzaam feest en creatief proces voor kinderen en de begeleiders. Of zoals een van de leerlingen van de PABO Veghel het verwoordde; 'Plezier, creativiteit, ongedwongen ontdekken, betrokkenheid en samenwerken. Dit zijn de kernwoorden die ik heb teruggezien vandaag, waarbij de kinderen op een ongedwongen manier samen hebben ontdekt en met veel plezier en creativiteit hebben gewerkt. Iedereen was erg betrokken op zijn of haar eigen manier.' Bijdragen aan bewustwording bij kinderen over het probleem van (zwerf)afval? Hoe doe je dat? Zo dus! 

Voor een aantal geïnteresseerden uit gemeente Uden betrokken bij de afvalproblematiek was het aanleiding om een bezoek te brengen aan het Maakfestival. Het Maakfestival wil verbinden en inspireren en dus loop vooral binnen. Er zijn al vele mooie ontmoetingen tot stand gekomen. Voor de gemeente Uden biedt het Maakfestival kansen om hun jongste inwoners al vroeg kennis te laten maken met een duurzame leefwereld. Zij zijn immers de makers van morgen! En dat door voornamelijk lokale samenwerking en betrokken inwoners die elkaar kennen. Hoe effectief is dat. Door 'maken en techniek' te verbinden aan de Global Goals (World Economic Forum) ontstaan prachtige kansen en dragen we spelenderwijs bij aan techniekpromotie en duurzaamheid. Over deze 'grote mensen' onderwerpen kun je het prima hebben met kinderen van het basisonderwijs, dat heeft het Maakfestival met hun workshops inmiddels ruimschoots bewezen. Tijdens het gezamenlijk opruimen aan het einde van de workshop werd het restafval door de kinderen gescheiden ingezameld. Als vanzelfsprekend Mooi toch!

Het Maakfestival is meer dan een aanbieder van workshops. Verbinden en samenwerken zijn actieve werkwoorden. Zo hebben afgelopen vrijdag, dertien 2de-jaars leerlingen inclusief een docent van Fontys PABO Veghel, deelgenomen aan de begeleiding van het programma. Op deze wijze zoekt de Maakplaats naar verbindingen en kansen om te komen tot samenwerking. De reacties van de studenten waren zeer positief. Ze hebben nu kunnen ervaren dat 'tijd, ruimte en middelen' van grote waarde is voor kinderen in het basisonderwijs. Immers hun toekomstige werkveld. Inmiddels is MaakplaatsUden ook in gesprek met o.a. het Udens College, Sterk Techniekonderwijs, ROC de Leijgraaf, UOV de Kring, Avans en Fontys. Met de regio als klaslokaal 'outdoor learning' stimuleren en zo samen bouwen aan een duurzaam makers- en techniekecosysteem in de regio Uden. MaakplaatsUden en het Maakfestival kunnen hierin een prachtige magneetrol vervullen. En waar je samen kunt ontdekken, samen leren en samen ondernemen!

Meedoen? Meer weten? Maakplaats Uden en het Maakfestival is een initiatief van Annie van Genugten (06 54 92 30 85) en Peter Kuijpers (06 51 23 54 99). Locatie: 't Handelshuys, Udenseweg 2, Uden. Meer informatie vind je op de website www.maakplaatsuden.nl, of mail naar info@maakplaatsuden.nl.

Meer berichten