Logo kliknieuws.nl/uden

Proef met wijkgericht werken in Odiliapeel en wijken De Bogerd en Melle

  •   803 keer gelezen

UDEN | In het Coalitieakkoord 2018-2021 is opgenomen dat preventie de basis is van het sociaal beleid van de gemeente Uden. Vanuit de gedachte dat voorkomen beter is dan genezen, zijn er diverse beleidsontwikkelingen opgestart waaronder het zogenaamde Netwerk van voorzieningen. In de wijken De Bogerd en Melle en in Odiliapeel gaat de gemeente dit netwerk en het wijkgericht werken opzetten om ervaring op te doen.

Verantwoordelijk wethouder Maarten Prinssen licht toe: "Het uitgangspunt van het Netwerk van voorzieningen is om hulp en ondersteuning zoveel mogelijk in de wijk te organiseren. Dichtbij onze inwoners. Hierdoor is beter zicht op wie hulp nodig heeft en ook wie die ondersteuning kan bieden. Dat laatste hoeft echt niet altijd de gemeente of een andere partij te zijn, soms kunnen inwoners elkaar ook heel goed helpen. Ze moeten dan wel met elkaar in verbinding worden gebracht. Het is dan onze taak om te zorgen voor de voorzieningen. En ook om te zorgen dat er wijkwerkers zijn die inwoners helpen om gebruik te maken van de voorzieningen." Een voorbeeld is twee mensen uit verschillende straten hebben net een partner verloren en voelen zich eenzaam. Zelf koken is een probleem. De oplossing kan zijn om hen te helpen bij het aanmelden bij een eetpunt in de wijk. Zo ontmoeten ze elkaar en andere buurtgenoten, eten een gezonde maaltijd en wie weet kunnen ze na een tijdje zelf aansluiting vinden bij andere activiteiten in de wijk. Prinssen: "Het contact, het niet meer alleen zijn, kan echt in positieve zin bijdragen aan iemands gezondheid. En dat scheelt dan ook weer duurdere zorgkosten. Maar belangrijker nog, het leven van deze inwoners heeft weer een positieve wending gekregen."

Gezond
Bewezen is dat de gezondheid van mensen beïnvloed wordt door gevoelens van eenzaamheid of het gebrek aan sociale contacten. De maatschappij wordt steeds individueler, waardoor problemen vaak niet of te laat zichtbaar zijn. Door op wijk- en straatniveau de hulp en ondersteuning in te richten, wordt beter zichtbaar waar hulp & ondersteuning nodig is. En soms wordt de buurvrouw wel binnen gelaten om te helpen. Dan helpt de wijkwerker de buurvrouw om degene met problemen te ondersteunen. Langzaam ontstaat er dan een positieve verbetering, die vaak ook op een goede manier de gezondheid verbetert.

Verbindingen leggen
In de proeven in De Bogerd, Melle en Odiliapeel komen veel verschillende beleidsontwikkelingen en maatregelen bij elkaar. Het gaat om samenwerken met organisaties die hulp, ondersteuning en zorg verlenen. Maar ook de Ontmoetingspleinen zijn een belangrijke schakel in het netwerk van voorzieningen. Daarnaast wordt ook cijfermatig gekeken naar leeftijdsopbouw in een wijk, de mogelijkheid voor inwoners om zo lang als het gaat thuis te blijven wonen. Het geheel van beleid tot en met de dagelijkse praktijk wordt in deze proeven aan elkaar verbonden.

Meer berichten