'We zijn er voor de mensen die ons écht nodig hebben' [IN GESPREK MET]
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087643&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/uden&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=540,541,542,543,544,545" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo kliknieuws.nl/uden
Jan trad acht jaar geleden, na de fusie tussen SVUwonen en Woonbelang Veghel, aan als directeur-bestuurder van Area.
Jan trad acht jaar geleden, na de fusie tussen SVUwonen en Woonbelang Veghel, aan als directeur-bestuurder van Area. (Foto: Ad van de Graaf)
IN GESPREK MET

'We zijn er voor de mensen die ons écht nodig hebben'

  •   2395 keer gelezen

Area bestaat dit jaar honderd jaar. De woningbouwcorporatie verhuurt iets meer dan 8.000 woningen in Uden, Veghel en de dorpen eromheen. Sinds acht jaar is Jan van Vucht (61) directeur-bestuurder. Wij spraken hem over de ontwikkeling die Area heeft doorgemaakt, het aantal sociale huurwoningen in Veghel en Uden, de grote stappen die er in Meierijstad gemaakt moeten worden en de duurzaamheidsambities.

Jan trad acht jaar geleden, na de fusie tussen SVUwonen en Woonbelang Veghel, aan als directeur-bestuurder. Hij is een fijne gesprekspartner: eerlijk, reëel en niet iemand die de confrontatie schuwt. Bijvoorbeeld wanneer het gaat over projecten die jammerlijk zijn mislukt. "Die zijn er", beaamt Jan. "Bouwbedrijf Van de Ven en Van Wanrooij hebben ons een aanbod gedaan in Veghels Buiten en daar zijn we niet uitgekomen. Het moet wel financieel haalbaar zijn voor ons. Ik vind het jammer dat zoiets niet lukt. Kijk ik bouw heel Veghels Buiten en de Scheifelaar vol hoor, maar de prijs moet wel reëel zijn. Als de ene projectontwikkelaar het wel binnen onze randvoorwaarden kan, waarom een andere dan niet? Het zou mooi zijn als de plaatselijke projectontwikkelaars wat meer meedenken", aldus Jan.

Big Bang
Terug naar het begin. In 1919 startten een aantal vrijwilligers met het bouwen van goedkope woningen voor de arbeiders. Ze stichtten een vereniging en bestuurden die zelf. De vereniging groeiden rustig door. Na de oorlog kwam de groei er pas echt in. De verenigingen werden stichtingen, er kwam steeds meer personeel en in 2012 kwam er de fusie tussen Uden en Veghel. Area was een feit met Jan aan het roer. Area heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een toonaangevende corporatie in Veghel en Uden. "Tot aan de Tweede Wereldoorlog was het rustig. Mede daarom hebben we niet echt hele oude woningen. Na de oorlog kwam de big bang. Als gevolg van de oorlog was er woningnood. Tel daar de groei van Brabant bij op en je begrijpt dat er toen veel woningen zijn gebouwd. 98 procent van onze huizen is na de Tweede Wereldoorlog gebouwd."

Commerciële avonturen
Van de ongeveer 8000 woningen staan er 5000 in Uden en 3000 in Veghel, dit aantal is inclusief de voormalige kerkdorpen. Honderd jaar later is de doelgroep niet veel veranderd, al is dat wel een tijdje anders geweest. Jan vervolgt: "Na de oorlog is onze taak flink verbreed. De woningbouwcorporaties werden zwaar gesubsidieerd door de overheid en gingen zich actief bemoeien met de woningbouw. Het maakte toen niet uit wat we bouwden, als de mensen maar onder de pannen waren. Er zijn toen ook koopwoningen en duurdere huurwoningen gerealiseerd." Een voorbeeld? "De Peppelhof in Veghel. Daar zitten een hoop sociale huurwoningen in voor ouderen, maar ook een paar luxe penthouses." Deze aanpak kwam de diversiteit van de wijken ten goede. De corporaties hadden veel meer vrij spel dan nu. Dat komt doordat de Woningwet in 2015 werd herzien. De reden? Sommige corporaties toonden zich bestuurlijk onbekwaam en waagden zich aan commerciële avonturen waaraan grote risico's kleefden. De instellingen mogen sindsdien alleen personen huisvesten die door hun inkomen of door andere omstandigheden moeite ondervinden om passende huisvesting te vinden. Jan is niet gelukkig met de overheidsbemoeienis. Hij legt uit waarom: "Wij vinden diversiteit in de wijk erg belangrijk. Nu worden er wijken gebouwd met alleen maar sociale huurwoningen."


Jan van Vucht voor het nieuwbouwproject Brouwerij in Veghels Buiten.

De wet heeft Area terug in haar hok gestopt. Ze bouwen geen koopwoningen of dure huurwoningen en Area bemoeit zich minder met de leefbaarheid. Jan vindt dit niet verstandig. "We zijn gewoon een sterke club en hebben geld. Area wil dienstbaar zijn aan de gemeenschap en dan vind ik het een beetje dom dat de overheid ons beperkt als het gaat om de leefbaarheid." De directeur-bestuurder van Area ziet, tot zijn tevredenheid, dat dit langzaam begint te veranderen. "De Woningwet is wat verkrampt opgesteld. Langzamerhand pakken we die bredere rol van vlak na de oorlog terug. Met de gemeente worden er prestatieafspraken gemaakt en zo kun je afwijken van de wet. Ondanks de Rijksoverheid gaan we gewoon door."

Criminaliteit
Area wil dat men in Veghel en Uden goed kan wonen in een prettige omgeving waar bewoners oog hebben voor elkaar. Volgens Jan wordt deze doelstelling gehaald. "Ik vind dat we daar voldoende in slagen. We proberen zoveel mogelijk mee te krijgen uit wijken. Area zet sterker in op wijkgerichter werk. Er zijn vijf wijkteam (drie in Uden en twee in Veghel) die als oren en ogen van de wijk fungeren. De mensen van de wijkteams staan dicht bij de huurders. Ze weten wat er speelt onder onze huurders en de bewoners hebben een eigen aanspreekpunt. Daarnaast wordt er veel meer samengewerkt met de gemeente, de politie en ONS Welzijn. Zo kunnen we snel schakelen als een wijk achteruit dreigt te gaan."
Area wil voorkomen dat veel sociale problematiek samenklontert. "Op sommige plekken krijg je te maken met criminaliteit. Vooral drugs-gerelateerd. Dat vindt in de hele maatschappij plaats, dus ook in onze wijken. De verhoudingen verhardingen als je niet oplet." Dat maakt het werk lastiger. "De spanningen nemen toe. Wij vinden dat we een bredere rol hebben dan alleen woningen verhuren, maar dan moet je wel durven op te treden. Je wil niet dat de grootste schreeuwers winnen. De algemene maatschappelijke trend van verharding zie je ook in onze wijken."

Bouwlocaties
Een van Jans grootste zorgen is dat er in de gemeente Meierijstad op dit moment onvoldoende zicht is op betaalbare bouwlocaties voor sociale huurwoningen. In het jaarverslag van 2018 is de volgende passage te lezen: 'Het niet tijdig beschikbaar stellen van bouwlocaties heeft grote invloed op de ontwikkeling van Meierijstad en zorgt ervoor dat onze doelgroep niet kan worden bediend'. Dat klinkt problematisch. Jan knikt: "In Veghel is maar 20 procent van de woningen sociale huur. In Uden is dat 30 procent. Met de gemeente hebben we afgesproken dat er de komende tien jaar 1000 sociale huurwoningen in heel Meierijstad bij moeten." Area heeft echter geen grond om deze huizen te bouwen. Dus zijn ze aangewezen op andere mogelijkheden. "De samenwerking met de gemeente is goed, maar het is ingewikkeld want ook zij hebben niet alle plekken in eigendom. Projectontwikkelaars hebben soms hele andere plannen. Er zit wel beweging in hoor, kijk naar Veghels Buiten en de bouwprojecten in Veghel-Zuid, maar de tijd dat je een grote lap grond koopt en daar 1000 woningen opflatst is voorbij."

Stijlicoon van Veghel
De huizen moeten bij elkaar worden gesprokkeld. Jan heeft een aantal locaties op het oog waar hij graag zou willen bouwen. De Patio in het centrum bijvoorbeeld. "Wat is er nu mooier om een flat van 7 à 8 verdiepingen in de Patio te zetten. Alles mooi in het hout. Een nieuw stijlicoon van Veghel." Jan wil sowieso een rol spelen in de herstructurering van het Veghelse centrum. "Area wil graag een bijdrage leveren, maar dat is een proces waar je drie of vier jaar voor nodig hebt. Ik denk dat het wonen een positieve bijdrage kan leveren aan het centrum."


Wethouder Meierijstad Rik Compagne, Jan van Vucht (directeur Area) en Arno van der Heijden, (Van der Heijden Bouw en Ontwikkeling).

In Uden speelt deze problematiek ook. "Het politiebureau staat al leeg en de brandweerkazerne bijna. Wat gaan we doen met die hoek? Kunnen we daar geen woningbouw organiseren?", vraagt Jan zich hardop af. In Meierijstad moeten er dus in tien jaar duizend woningen bij. Jan doet een beroep op (plaatselijke) bouwbedrijven en projectontwikkelaars. "De gemeente zegt dat elk nieuw bouwplan 25 procent sociale huur moet bevatten. Soms komen projectontwikkelaars dan bij ons aan met een aanbod dat financieel volstrekt niet haalbaar is. Ik vind dat de projectontwikkelaars het soms te gemakkelijk afschuiven op ons of de gemeente. Ik verwacht meer creativiteit."

Duurzaamheidsambities
Area heeft verschillende duurzaamheidsambities opgesteld. De zonnepanelen spreken tot de verbeelding. "Het 25.000ste zonnepaneel hebben we onlangs in Uden gelegd", zegt Jan trots. "Met zijn alle besparen we nu al 1.2 miljoen euro per jaar aan woonlasten. Die komen helemaal ten goede aan de portemonnee van de huurders." De woningcorporaties moeten in 2022 gemiddeld Label B halen. Jan vervolgt: "Wij hebben dit al in 2018 behaald. Je kan dus stellen dat we vier jaar voorlopen op de troepen. In 2022 gaan wij voor Label A. De woningbouwcorporaties kunnen het verschil maken op het gebied van het terugdringen van de CO2-uitstoot. Het isoleren van één woning zet niet zoveel zoden aan de dijk, maar als je er vijfduizend tegelijk kan isoleren wel."


'Ik bouw heel Veghels Buiten en de Scheifelaar vol hoor.'

Volgens Jan is Area klaar voor de volgende 100 jaar. "Een woningstichting is nog steeds niet weg te denken", vindt hij. "Er blijven mensen die geen woning willen of kunnen kopen. Wij bij Area zeggen: we zijn er voor de mensen die ons echt nodig hebben. Voor die mensen beheren we de woningen, we isoleren ze, leggen zonnepanelen en maken woningen bij renovaties geschikt voor de komende jaren." Het gasloos maken, zonder dat de huurprijzen gigantisch omhooggaan, is in dit verhaal een grote uitdaging. "Deze uitdaging gaan we graag aan."

'Grijp de macht'
Area viert 100 jaar volkshuisvesting in Uden en Veghel op donderdag 14 november van 16.00 uur tot 20.00 uur op de Noordkade in Veghel. Jan wil graag stilstaan bij dit bijzondere moment. "We richten ons vooral op de huurders. Ik hoop zo'n 200 huurders te verwelkomen. Wat kan Area de komende honderd jaar nog voor jullie betekenen? Als je een goed idee hebt, kom langs en grijp de macht. Wij zijn eigenlijk de opdrachtgever van de huurders", besluit de directeur-bestuurder van Area.
De verjaardag van Area wordt kracht bijgezet door onder andere schrijver Wim Daniëls. Hij neemt de bezoekers eerst mee terug in de tijd en kijkt daarna vooruit. Area trakteert op muziek, hapjes en drankjes.

Ga voor het volledige programma en meer informatie over de gastsprekers naar: www.areawonen.nl/100jaar.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087643&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/uden&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=540,541,542,543,544,545" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5093078&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/uden&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=540,541,542,543,544,545" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10661554&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=kliknieuws.nl/uden&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=540,541,542,543,544,545" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087105&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/uden&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=540,541,542,543,544,545" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5099820&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/uden&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=540,541,542,543,544,545" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>