'De stikstofnorm raakt ons helemaal niet' [INTERVIEW BEDRIJVIG UDEN] | Kliknieuws
Logo kliknieuws.nl/uden
Foto: Ad van de Graaf
INTERVIEW BEDRIJVIG UDEN

'De stikstofnorm raakt ons helemaal niet'

  •   keer gelezen

Het is momenteel onrustig in de bouwwereld. De stikstofnorm houdt de gemoederen bezig en ook de PFAS-kwestie zorgt in ons land voor veel vraagtekens. Gek genoeg is bij Hendriks Coppelmans geen sprake van bouwvertraging, onrust of omzetverlies. Sterker nog, de ras-Udense bouwonderneming kwam als herboren uit de economische crisis en kijkt met plezier vooruit. Een interview met algemeen directeur Bart Hendriks (60).

Hoe gaat het met het bedrijf?
"Goed! Hendriks Coppelmans bestaat alweer bijna honderd jaar. We hebben in al die jaren veel ups en downs gekend, maar we zijn erin geslaagd om altijd goed op onze winkel te passen. We hebben bijvoorbeeld nog in geen enkel boekjaar verlies gedraaid. En ook nu loopt het hier prima."

Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Veel bouwbedrijven blikken anders terug op de crisis.
"We hebben steeds geprobeerd de omstandigheden te begrijpen en er vervolgens een oplossing voor te bedenken. Een voorbeeld: we hebben in de crisistijd van slechts een beperkt aantal medewerkers afscheid hoeven nemen. We zagen in dat zij onze investering waren voor de tijd ná de crisis. Daarnaast zijn we in die periode teruggegaan naar onze passie. Ook al was er op dat moment geen onderzoek te vinden dat een mooie toekomst voorspelde voor onze branche; wij zijn gaan nadenken over waar we écht gelukkig van werden. Daar zijn twee thema's uitgekomen: wonen en energie. Die thema's hebben we aan elkaar verbonden en vervolgens hebben we een lineaire lijn naar de toekomst uitgegooid."

Hoe is dat verworden tot een 'lifeline' om de crisis te omzeilen?
"Ten eerste dankzij onze filosofie op duurzaam ondernemen: iedere activiteit die we ontplooien, moet een positieve impact hebben in de toekomst. Dat meten we aan vier beleidsvlakken: people, planet, profit en promotion. Dat laatste houdt in dat we onze boodschap willen uitdragen. Niet omdat we ons op de borst willen slaan, wél omdat we medestanders willen krijgen. We zijn zuinig op onze mensen en op onze planeet. Natuurlijk willen we winst maken, maar de P van profit mag niet ten koste gaan van de andere P's. We hebben zwaar geïnvesteerd in onze organisatie, systemen en kennis. Dat heeft ons niet alleen door de crisis heen geholpen, we zijn er zelfs sterker uit gekomen."

Kun je een voorbeeld geven?
"Neem een item als gasloos wonen. Medio vorig jaar heeft de overheid bepaald dat alle nieuwbouw vanaf dat moment gasloos moesten zijn. Voor ons niets nieuws: we bouwden inmiddels al jaren op die manier. We hadden op dat moment zelfs al honderden gasloze woningen gerealiseerd. Dat onderstreept dat we de maatschappelijke hartslag goed hadden aangevoeld. Ontstaan vanuit onze passie! Mede daardoor zitten we nu vooraan in de trein, we zijn de verkenners van de bouwwereld."

Je gaf aan dat je hebt geïnvesteerd in je organisatie. Hoe?
"Op allerlei manieren. We investeren bijvoorbeeld al jaren in ICT-oplossingen. De tijd dat een timmerman alleen met zijn gereedschap op de bouw stond, ligt allang achter ons. Vandaag de dag heeft hij in zijn ene hand een hamer en in zijn andere een tablet. Samenwerken met partners, die soms afkomstig zijn uit heel Europa, kan alleen als je systemen op orde zijn. Daarnaast hebben we intern de hele organisatie op zijn kop gezet, bijvoorbeeld door ruimte te creëren voor zelforganiserende teams. Die kunnen vaak veel sneller en adequater reageren op veranderingen in de markt. Natuurlijk zijn er leidinggevenden nodig en kaders waarbinnen gewerkt wordt, maar niet altijd en 'alleen maar'. Kijk naar het onderhoud, dat we in ruim tienduizend woningen verzorgen: onze mensen komen letterlijk achter de voordeur bij duizenden mensen. Dan moeten zij toch direct kunnen schakelen met de bewoner, in plaats van te bellen met een leidinggevende?"

Hoe kijk je aan tegen de actuele omstandigheden in de bouwsector?
"We staan voor twee grote uitdagingen. Ten eerste moeten er meer betaalbare woningen komen, met zo min mogelijk druk op de stedenbouwkundige en ecologische footprint. Zo'n 12 procent van Nederland is al bebouwd, we moeten dus zorgvuldig omgaan met de ruimte en goed nadenken over waar en hoe we die woningen willen bouwen. De tweede uitdaging is dat we dat alles circulair realiseren. En daar omheen spelen momenteel nog andere problematieken."

Je doelt op het stikstofprobleem en de strenge PFAS-norm? Hoe gaan jullie daarmee om?
"Het klinkt misschien bijzonder, maar wij hebben helemaal geen hinder van de stikstofproblematiek. Ten eerste omdat onze producten allang energieneutraal zijn, dus daar zit het probleem niet. Ons voornaamste raakvlak met betrekking tot de stikstofnorm is de logistieke kant van ons vak: van het moment van realiseren tot het opleveren van projecten. Maar ook daar hebben we sterk in geïnvesteerd. We hebben onze dieselkranen jaren geleden al verkocht, we werken met elektrisch gereedschap, rijden veelal in elektrische en hybride voertuigen en we vergaderen steeds vaker online. Bovendien werken we veelal niet in Natura 2000-gebieden. Kortom, de komende anderhalf jaar raakt de stikstofnorm ons helemaal niet. En daarna? We kunnen niet in de toekomst kijken, we kennen de wet- en regelgeving van morgen niet. Je kunt stellen dat we geluk hebben gehad. Tegelijkertijd is het zeker geen toeval. We zijn voortdurend in overleg met brancheorganisaties, hebben goede partners, zitten in besturen, overleggen met provincie en ministeries, kortom: we weten wat er speelt en we kijken graag vooruit. Dat hoort bij onze manier van ondernemen."

En de PFAS-norm?
"PFAS is een stof die heel negatief in het nieuws is, terecht waarschijnlijk. De RIVM heeft gezegd: we weten niet precies wat we er ermee aan moeten, maar bij twijfel niet inhalen. Op korte termijn betekent dat dat grondverplaatsingen onderzocht moeten worden. Schone grond moet schoon blijven en met PFAS vervuilde grond mag door grondverplaatsingen niet nóg vervuilder raken, ook al zijn de normen nog zo streng. PFAS is een probleem, waar we vooral de komende tijd inzicht in gaan krijgen. Maar terwijl de overheid nieuwe maatregelen ontwikkelt, kunnen wij gewoon vooruit. Eén derde van onze omzet komt uit service en onderhoud, daarin speelt PFAS geen rol. En op de bouwlocaties waar we actief zijn, hebben onze werkzaamheden momenteel niet te maken met grondverzet."

Hoe kijk je aan tegen de toekomst?
"We blijven de dingen doen die we leuk vinden en die impact hebben. Zo hebben we als eerste bedrijf in Nederland een opdracht binnengehaald voor het engineeren van plus-op-de-meterwoningen in Brainport Smart District in Helmond, waar de slimste wijk ter wereld ontstaat. In alle opzichten: op het gebied van mobiliteit, energie, dataverkeer, gezondheid, enzovoorts. Er komen in totaal 1.500 woningen, waarvan wij er zo'n 140 gaan realiseren. Die worden echt vernieuwend met huisaccu's, slimme software om energie te delen en koppeling met elektrisch rijden. Daardoor komen we in contact met allerlei nieuwe partners. Brainport Smart District wordt een heel nieuwe ontdekkingsreis."

Je bent 60 jaar, maar je spreekt nog altijd met groot enthousiasme.
"Dat is het effect van werken op basis van passie. Wat we doen, doet ertoe. Daar word ik gelukkig van. Ons bedrijf staat, de rugdekking is geregeld. We kunnen bezig zijn met de toekomst, met technologische ontwikkelingen, met circulair bouwen en met het blijven ontwikkelen van onze mensen en onze teams. Dat zie je bijvoorbeeld aan het feit dat de mensen binnen ons bedrijf niet alleen bezig zijn met hun vak, maar daarnaast ook met een bepaald thema. Op IT-gebied kun je denken aan augmented reality, een techniek die relevante elementen toevoegt aan de wijze waarop we de werkelijkheid zien. Natuurlijk, de helft van onze innovatieve initiatieven leidt tot niets. Maar de andere helft levert ons nieuwe kennis en nieuwe partners op. Samengevat: dankzij onze manier van ondernemen blijft er onderaan de streep genoeg 'profit' over om met een gerust hart te kunnen investeren in people en in planet. Dat maakt dat ik nog steeds iedere dag met plezier aan de slag ga."

Meer berichten