Logo kliknieuws.nl/uden

Extra (tijdelijke) maatregelen naar aanleiding van voorval met tauros

  •   keer gelezen

UDEN | In De Maashorst worden extra tijdelijke maatregelen genomen na het voorval op 5 januari, waarbij een bezoeker gewond raakte door het te dicht benaderen van een tauros. Vlak na het voorval werden er ook al maatregelen genomen.

De extra maatregelen worden getroffen om het gevoel van veiligheid te herstellen. De bezoeker kwam in confrontatie met een tauros aan de Karlingerweg in Uden. Het betreft hier een betrekkelijk smal deel van het begrazingsgebied waarin druk bezochte, recreatieve routes liggen. Door de vele bochten in de routes, is het zicht voor recreanten op sommige plekken slecht. Zij kunnen daardoor verrast worden door grazers op hun pad. Daarom is besloten om de taurossen tijdelijk uit het begrazingsgebied Slabroekse Bergen te halen. Dit wordt gedaan door een raster te plaatsen ter hoogte van de Weversweg. De taurossen kunnen dan niet meer in dit deel van het begrazingsgebied komen. De Exmoor pony's blijven daar nog wel zorgen voor begrazing. 

Prioriteit aan uitvoering maatregelen uit veiligheidsrapport ARK
In 2019 heeft Ark Natuurontwikkeling een rapport opgesteld met aanbevelingen voor het verbeteren van de veiligheid. In het najaar van 2019 heeft Natuurmonumenten hierop een aanvullend advies gegeven. Dit heeft geleid tot een lijst met maatregelen voor de korte en lange termijn. Eind vorig jaar is De Maashorst direct aan de slag gegaan met het doorvoeren van een aantal maatregelen. De recente gebeurtenis is aanleiding om de uitvoering van de overige maatregelen extra prioriteit te geven. Het rapport van Ark, het advies van Natuurmonumenten en een overzicht van alle maatregelen zijn te vinden op www.allemaalmaashorst.nl.

Evaluatie begrazing versneld opstarten
Het weghalen van de taurossen uit de Slabroekse Bergen is een tijdelijke maatregel. Deze blijft in ieder geval van kracht tot de meest noodzakelijke maatregelen uit het veiligheidsrapport zijn doorgevoerd. Ook de evaluatie over de begrazing in de hele Maashorst, die al gepland stond voor 2020 krijgt prioriteit en wordt direct opgestart. In deze evaluatie wordt niet alleen gekeken naar het samengaan van grote grazers en bezoekers. Ook kijken ze naar het effect van de begrazing op de ontwikkeling van het natuurgebied en wat het betekent voor recreatie en toerisme.

Veilig recreëren 
In de natuurkern van de Maashorst heeft de natuur het voor het zeggen en zijn bezoekers te gast. Grote grazers houden het landschap open en spelen een belangrijke rol in de biodiversiteit. Wisenten, taurossen en Exmoor pony's zijn wilde dieren. Veilig recreëren in een natuurgebied vraagt iets van alle partijen. De beheerder heeft een taak om grazers en publiek goed samen te laten gaan. Duidelijke voorlichting is hierbij van groot belang. Maar de bezoeker heeft ook een opgave door zich bij het betreden van het begrazingsgebied aan bepaalde regels te houden voor hun eigen veiligheid en die van de dieren. Een afstand houden van minimaal 50 meter is het allerbelangrijkste. Ook als een dier of kudde op het pad staat. Omlopen, terugrijden of een ander pad kiezen is wat je moet doen.

Meer berichten