Logo kliknieuws.nl/uden

Volkelse inwoners starten 'VOLK' voor ruimtelijke ontwikkeling dorpskern

  •   keer gelezen

VOLKEL | De dorpsraad en enkele inwoners van Volkel zijn gestart met het burgerinitiatief VOLK (Volkel Ontwikkelt Leefbare Dorpskern), voor een stevige ruimtelijke ontwikkeling van de Volkelse dorpskern. Aanleiding is de wens om het kerkgebouw te behouden voor de Volkelse inwoners door herbestemming en het achterblijvende aanbod van betaalbare woningen voor jongeren. 

De herbestemming van de kerk voor diverse maatschappelijke voorzieningen zoals de bibliotheek, het jeugdhuis, medische voorzieningen en aula van de school is kostbaar. Hoe groter de schaal van de ingreep, hoe groter de haalbaarheid om deze maatschappelijke voorzieningen te herhuisvesten in de kerk. De tijd lijkt rijp te zijn voor deze ingreep. Niet alleen vanuit een toekomstperspectief voor het kerkgebouw of het nijpende woningentekort voor jongeren, maar ook doordat veel maatschappelijke voorzieningen zijn gehuisvest in afgeschreven gebouwen. "Het is tijd dat er een nieuw perspectief komt voor de leefbaarheid van het dorp door de dorpskern eens goed en planmatig aan te pakken", vertelt Rini Verwegen, voorzitter van Dorpsraad Volkel. "Daarom hebben de dorpsraad en enkele inwoners het initiatief genomen om met de direct belanghebbenden zoals grondeigenaren, gebruikers en inwoners van een groot aantal percelen in de kern het gesprek aan te gaan. Dit is met groot enthousiasme ontvangen. Tijd voor de volgende stap; het komen tot een haalbaar plan voor een aantrekkelijke dorpskern met veel woningbouw en waarin de kerk succesvol is herbestemd." Daarvoor is de coöperatie VOLK in oprichting: Volkel Ontwikkelt Leefbare Kern. Een coöperatie voor en met de Volkelse inwoners. In deze coöperatie zullen ook de belangrijkste stakeholders vertegenwoordigd zijn, zoals de gemeente Uden, Area, BrabantZorg (incl. Wonen), Breederzorg, parochiebestuur, Stichting Jeugd Volkel i.o. en Stichting Jeugdbelangen. "De initiatiefnemers zijn erg blij met de intensieve en goede samenwerking met deze stakeholders en vooral met de Gemeente Uden en Area. De volgende stap is het werken aan een door de inwoners gedragen beeld op de gewenste dorpskern."

Meer berichten