Logo kliknieuws.nl/uden
Een tauros in de Maashorst.
Een tauros in de Maashorst. (Foto: Henk Lunenburg)

Natuurorganisaties maken zich zorgen: 'Discussie grote grazers moet wel worden gevoerd op basis van feiten'

  •   keer gelezen

UDEN | De acht natuurorganisaties in De Maashorst, met meer dan 1000 leden, maken zich zorgen over de gevoerde discussies in de gemeenteraden naar aanleiding van het 'belevingsonderzoek grote grazers' van de Dorpsraad Nistelrode en de zogenaamde Maashorstburgers. "Discussie over de veiligheid is goed, maar moet wel worden gevoerd op basis van de feiten. Er moet een kundige evaluatie worden opgesteld met oplossingen die recht doen aan de unieke ontwikkelingsrichting die in De Maashorst is ingeslagen."

De Dorpsraad Nistelrode en de groep Maashorstburgers hebben enkele honderden inwoners bij drie supermarkten in Nistelrode en Zeeland gevraagd naar hun mening over grote grazers. Ook hebben ze hun website opengesteld voor reacties. In hun rapport concluderen ze op basis van de interviews dat veel mensen bang zijn voor de grazers. Het onderzoek is volgens de natuurorganisaties zeker niet representatief en de rapportage is behoorlijk suggestief. "Grote grazers zijn niet gevaarlijk zolang de aangegeven afstand maar aangehouden wordt", vertelt Jos van der Wijst, voorzitter van Stichting Natuurorganisaties de Maashorst, namens IVN Uden/Oss/Bernheze, Vogelwacht Uden en Stichting Natuur en Milieu Landerd. "Er wordt de indruk gewekt dat er voortdurend incidenten zijn. Dat is niet het geval. De graasdieren moeten volgens De Dorpsraad maar vervangen worden door schaapskuddes en heidekoetjes. De wisenten, taurossen en exmoorpony's spelen volgens de natuurorganisaties een belangrijke rol bij het realiseren van de beoogde biodiversiteit. Ze zijn sterk en winterhard. Ook trekken ze recreanten die aangeven van de dieren te genieten en speciaal hiervoor naar De Maashorst komen." De ontwikkelingen stimuleren volgens de acht natuurorganisaties ook de regionale economie. "De recreanten hebben doorgaans ontzag voor de dieren en beseffen doorgaans heel goed dat zij te gast zijn in een natuurgebied en afstand moeten houden. Er bestaat wel veel onbegrip over sommige bezoekers die voor een mobieltjesfoto te dicht bij de dieren komen."

Analyseren
De natuurorganisaties bepleiten rust, nuance en meer inzicht in feiten en omstandigheden. Ze betreuren het zeer dat er twee letselincidenten met taurossen hebben plaats gehad. "Beide situaties zijn voortgekomen uit onverstandig menselijk gedrag. Het is nuttig deze voorvallen nog eens goed te analyseren. Vrijwilligers van de natuurorganisaties zijn dagelijks actief om De Maashorst natuurlijk en veilig te houden. Zij onderzoeken de natuur, leiden bezoekers rond via excursies, houden de verschillende kuddes van wisenten, taurossen en exmoorpony's in de gaten, controleren de afrasteringen rondom de terreinen, bemensen het natuurcentrum en verrichten allerlei beheer- en snoeiwerkzaamheden. Voor al deze vrijwilligers staat veiligheid voor de recreant op de eerste plaats. Er worden voortdurend stappen gemaakt richting een betere inrichting."

Evaluatie
Het bestuurlijke en ambtelijke Maashorst Team heeft toegezegd komend half jaar een grondige evaluatie te laten uitvoeren door een deskundige en onafhankelijke partij. Er zijn waarschijnlijk goede mogelijkheden om De Maashorst beter en veiliger in te delen met behoud van natuurkwaliteit en recreatiemogelijkheden. "We willen met een goede en kundige evaluatie de weg zoeken naar een nog mooiere Maashorst. We moeten zoeken naar slimme oplossingen om natuur en recreatie goed samen te laten gaan. Er is al veel verbeterd in De Maashorst in goede wisselwerking met alle partijen. Geef de natuur een eerlijke kans zich te ontwikkelen. Pas dan zijn we waardige Maashorstburgers."

Meer berichten