Logo kliknieuws.nl/uden

Vier varianten voor N605 Volkel onder de loep

  •   keer gelezen

VOLKEL | Gemeente Uden en provincie Noord-Brabant onderzoeken hoe de verkeerssituatie van de N605 in Volkel kan worden verbeterd. In goed overleg met een klankbordgroep van inwoners en ondernemers uit Volkel is ervoor gekozen om vier mogelijke oplossingsrichtingen nader te gaan bestuderen. Naast de Leeuwstraat en Zeelandsedijk worden twee nieuwe alternatieven onderzocht: één langs de westzijde van Volkel en een die parallel loopt aan de Zeelandsedijk.

"De vraag of de N605 kan worden verlegd naar de Zeelandsedijk is al jaren onderwerp van gesprek", vertelt wethouder Franko van Lankvelt. "Uit een eerdere studie van de Provincie bleek dat hier geen verkeerskundige argumenten voor zijn. Voor een zorgvuldig afweging moet je echter ook andere aspecten meewegen, vinden we, zoals leefbaarheid, duurzaamheid en gezondheid. Daarom zijn we samen met de provincie een omgevingsstudie gestart, waarin we ook die aspecten meenemen." Bij die omgevingsstudie wordt de gemeente geadviseerd door een klankbordgroep van een aantal bewoners en ondernemers. In overleg met die groep is inmiddels vastgesteld op welke mogelijke oplossingsrichtingen het onderzoek zich moet richten. Van Lankvelt: "Dat was beslist niet gemakkelijk: wat een oplossing is voor de ene kant van Volkel, kan immers een nadeel zijn voor de andere kant. En waar de ene oplossing het belang dient van velen, kan die enorme consequenties hebben voor een afzonderlijke bewoner. En omdat Volkel een hecht dorp is, wil men elkaar niet benadelen. Tegelijkertijd wil iedereen nu een oplossing voor deze lopende discussie. Een oplossing die verkeersveiliger is en die minder leefbaarheidsproblemen geeft."

Aanwonenden
"Samen met de klankbordgroep zijn we gekomen tot vier oplossingsrichtingen, ofwel het huidige tracé, omlegging naar de Zeelandsedijk en twee nieuwe alternatieven westelijk om Volkel heen en parallel aan de Zeelandsedijk. Die vier routes gaan we nader onderzoeken." De afgelopen dagen zijn eerst de bewoners geïnformeerd die op de lijn van één van de twee nieuwe varianten wonen. "Dat hebben we zoveel mogelijk persoonlijk gedaan, uiteraard rekening houdend met de corona-omstandigheden. Of die variant straks ook daadwerkelijk hun woning of perceel raakt, is overigens nog niet zeker. Dat hangt af van de nadere uitwerking: veel moet nog worden uitgezocht. We konden nu dus helaas nog niet meer vertellen dan dát hun woning of perceel in het zoekgebied ligt van één van de oplossingsrichtingen. Dat is natuurlijk geen leuke boodschap om te brengen, maar voor de voortgang van het onderzoek kan het niet anders. We gaan er hard mee aan de slag en hopen nog voor de zomer meer duidelijkheid te kunnen geven."

Vier oplossingsrichtingen
Het onderzoek zal zicht richten op vier varianten (zie afbeelding). Variant A (donkerblauwe stippellijn) loopt grofweg aan de westkant om Volkel heen, vanaf de huidige N605 ter hoogte van de Kloosterstraat. Voor de aansluiting op de rondweg N264 wordt ook de mogelijkheid onderzocht van een verbinding via de Boekelsedijk (witte stippellijn). Ook wordt gekeken of eerdere omleiding mogelijk is, al vanaf de hoogte van de Zeelandsedijk (lichtblauwe stippellijn). Variant B (paarse stippellijn) gaat ervan uit dat de huidige N605 blijft op het huidige tracé (Nieuwe Udenseweg, Leeuwstraat, Brabantstraat). Daarbij zal worden onderzocht welke aanpassingen kunnen helpen om de oversteekbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Variant C (groene stippellijn) loopt parallel aan de Zeelandsedijk, maar ligt iets meer naar het noordwesten. En bij variant D (oranje stippellijn) wordt de N605 verlegd naar de Zeelandsedijk. De huidige weg moet dan wel worden aangepast om het doorgaande verkeer te kunnen verwerken.

Planning
De komende periode worden deze vier oplossingsrichtingen verder uitgewerkt en onderzocht, legt Van Lankvelt uit. "We hopen nog voor de zomer meer duidelijkheid te hebben over de precieze ligging van de routes, zodat we in elk geval de aanwonenden meer duidelijkheid kunnen geven. Daarna zullen we de varianten voorleggen aan de dorpsbewoners om te toetsen voor welke oplossing het meeste draagvlak is. Na de zomer verwachten we meer duidelijkheid over welke route de beste oplossing biedt op het gebied van leefbaarheid en omgevingskwaliteit. We streven er in elk geval naar om dit najaar als gemeente en provincie een besluit te kunnen nemen." Meer informatie over de omgevingsstudie N605 vind je op de website van de gemeente.

Meer berichten