CORONAVIRUS

Bernhoven richt aandacht op nazorg COVID-19

  •   keer gelezen

UDEN | Nu de rust weer enigszins terugkeert na de piek in de crisis rondom de uitbraak van het coronavirus krijgt Ziekenhuis Bernhoven tijd om aandacht te besteden aan nazorg voor patiënten die met COVID-19 in Bernhoven opgenomen zijn (geweest). Die nazorg gaat ook gelden voor nabestaanden van de mensen die aan het virus overleden zijn.

In de heftige periode van begin maart tot ruwweg medio april was in Bernhoven noodgedwongen alle aandacht gericht op de zorg voor het enorme grote aantal mensen dat in de regio door het coronavirus was getroffen. Daardoor is de nazorg voor de patiënten en hun naasten die het ziekenhuis mochten verlaten later opgestart dan normaal. Onder normale omstandigheden hecht het ziekenhuis grote waarde aan dit aspect van zorg. 

Hoe is het nu met u?
De medewerkers van het zogenoemde Corona Support Team zijn deze week gestart met het nabellen van de mensen die in de afgelopen periode in Bernhoven waren opgenomen met het coronavirus. Daarnaast worden ook de patiënten gebeld die alleen de SEH hebben bezocht. Ook de patiënten die naar andere ziekenhuizen zijn overgeplaatst vanuit Bernhoven worden gebeld. De eerste vraag die de medewerkers stellen is 'Hoe is het nu met u?' Deze vraag wordt normaal gesproken veel eerder gesteld, namelijk wanneer een patiënt ontslagen wordt uit het ziekenhuis of wanneer de patiënt naar het ziekenhuis komt voor een controle. Dit telefoontje is belangrijk zodat het ziekenhuis zicht krijgt op de actuele gezondheidstoestand van de patiënt. Bernhoven wil met name graag weten of de patiënt nog last heeft van benauwdheid of een moeizame ademhaling. Aansluitend wordt gevraagd of de patiënt mee wil doen aan een onderzoek naar de effecten van de COVID-19 infectie op gezondheid en welzijn. De patiënten worden gedurende een jaar gevolgd. Hun antwoorden op een drietal vragenlijsten geven Bernhoven inzicht in welke nazorg, welke zorgbehoefte er is en hoe die nazorg dan ingericht moet gaan worden. 

Nazorg
Dát er behoefte zal zijn aan goede nazorg is voor het ziekenhuis wel al duidelijk. De impact van opname op een intensive care afdeling maar ook op een verpleegafdeling is groot op het geestelijk en lichamelijk welzijn. Dat geldt nog eens extra bij een opname vanwege het coronavirus. De opname met bijhorende isolatiemaatregelen is een ingrijpende gebeurtenis. Bernhoven voelt het als een vanzelfsprekende verantwoordelijkheid om die nazorg zo goed mogelijk handen en voeten te geven samen met alle betrokken zorgverleners zoals huisartsen en fysiotherapeuten. Dit vraagt om goede samenwerking in de regio. Een tweede streven van het ziekenhuis is om een meldpunt in te richten voor nabestaanden. Onder normale omstandigheden biedt Bernhoven nabestaanden altijd een gesprek aan. 

Corona Support Team
Het Corona Support Team (CST) is begin maart in het leven geroepen om zowel COVID-patiënten en hun naasten als collega's te ondersteunen. Het CST bemande de helpdesk voor patiënten en hun naasten met vragen over corona, maar zorgde ook voor praktische ondersteuning van collega's. De leden van het CST zijn zelf ook zorgprofessionals. Het CST blijft voorlopig op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur bereikbaar voor (ex)coronapatiënten en hun naasten die nog vragen hebben: 0413 40 50 60.

Meer berichten