Logo kliknieuws.nl/uden
Foto: Ronald Strijbosch

Uden trekt portemonnee en helpt ondernemers en maatschappelijke organisaties

  •   keer gelezen

UDEN | Gemeente Uden neemt aanvullende maatregelen om de effecten van de coronacrisis te verzachten voor ondernemers en maatschappelijke organisaties. De gemeente komt met een eerste pakket extra maatregelen, waaronder bijvoorbeeld kwijtschelding van terrashuur, marktgeld, gevelreclamebelasting, en huur van gemeentelijke gebouwen door (sport)verenigingen. Daarnaast werkt de gemeente mee aan tijdelijke uitbreiding van de terrassen als de horeca op 1 juni aanstaande weer open mag, waardoor de horeca – daar waar het kan – ruimte krijgt om de 1,5 meter-maatregel toe te passen.

"Het zijn voor iedereen zware tijden. We nemen onze verantwoordelijkheid en komen ondernemers financieel tegemoet", aldus wethouder voor economische zaken Gijs van Heeswijk. De afgelopen periode is de gemeente op zoek gegaan naar mogelijkheden om ondernemers en maatschappelijke organisaties te steunen. De gemeente heeft de afgelopen periode veel vragen, verzoeken en ideeën uit verschillende sectoren gekregen. Die zijn meegenomen in de aanpak.

Zorgvuldige afweging
Met het pakket aan maatregelen is een bedrag van 320.000 euro gemoeid. "We hebben de afgelopen periode gebruikt om de vele vraagstukken op een rij te zetten en zorgvuldige keuzes te maken", legt Van Heeswijk uit. "Sommige besluiten hebben namelijk een behoorlijke impact op de financiële positie van de gemeente. Die analyse en afweging moesten we dus zorgvuldig doen, en dat kost tijd."

Vervolg
"We zien dit als een eerste pakket aan maatregelen", benadrukt Van Heeswijk. "We blijven zoeken naar mogelijkheden waarmee we onze ondernemers en culturele en maatschappelijke organisaties kunnen helpen. We doen een beroep op de creativiteit van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. We proberen te ondersteunen daar waar dat kan. Ik sluit dan ook niet uit dat we met meer maatregelen komen."

Overzicht
Hieronder vind je de nieuwe maatregelen van gemeente Uden op een rij:

Gemeentelijke gebouwen
1. Geen huur berekenen aan verenigingen en stichtingen in gemeentelijke accommodaties voor de periode van gedwongen sluiting.
2. Slechts 50 procent van de servicekosten berekenen aan commerciële gebruikers van gemeentelijke accommodaties in de periode 16 maart tot 1 juni 2020.

Markt en standplaatsen
3. Geen markthuur berekenen aan marktkooplieden voor de periode van 1 maart tot 1 juni 2020.
4. Geen huur rekenen voor standplaatsen voor 1 maand.

Horeca en middenstand
5. Geen terrashuur rekenen aan de horeca voor de periode van 1 maart tot 1 september 2020.
6. Geen kosten voor uitstallingen op gemeentegrond (precario) rekenen voor de periode van 1 maart tot 1 september 2020.
7. Meewerken aan vergroting terrassen tot maximaal het aantal tafels zoals in de situatie vóór corona (en op voorwaarde dat het fysiek kán), zodat 1,5 meter afstand bewaard kan worden. Dit vanaf het moment dat de horeca weer open kan tot en met het einde van de herfstvakantie (25 oktober 2020), zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. Naar verwachting zal hier niet de hele markt voor nodig zijn, maar een groot aantal parkeerplaatsen zullen oplossen. Hiermee snijdt het mes aan twee kanten. Wethouder van Heeswijk: "Wij zijn nog bezig met het opstellen van de Centrum Visie in onze gemeente. Daarin hebben we afgesproken dat we een bepaalde vorm van een pilot zouden starten waarbij een gedeelte van de markt autovrij zou zijn en een andere invulling zou krijgen. We hadden nog niet ingevuld wat er als alternatief voor de auto's tijdelijk op de markt zou komen te staan. Dit is echter wel een tijdelijk karakter om de horecaondernemers te ondersteunen, en niet alleen op de markt maar over de gehele gemeente. Het is in die zin wel een testgeest om te zien in hoeverre een plein er anders uit ziet wanneer er niet enkels auto's opstaan."
8. Kwijtschelden gevelreclamebelasting voor het jaar 2020. Zij die in termijnen betalen, zullen het al betaalde bedrag terugkrijgen. 

Culturele sector
9. Subsidies voor het derde kwartaal eerder verstrekken.
10. Coulant omgaan met het beoordelen van prestatieafspraken van instanties die subsidie hebben ontvangen voor 2020. De subsidies worden namelijk vaak verleend gebaseerd op aantal bezoekers, wat met de maatregelen weinig haalbaar zal zijn. 

Recreatiesector
11. Soepel omgaan met het verlengen van het seizoen voor kleinschalige verblijfsrecreatie dit najaar, mits de situatie het toelaat.
12. Soepel omgaan met het tijdelijk vergroten van het aantal camperplaatsen in het hoogseizoen, wanneer er voldoende ruimte is en voldoende voorzieningen aanwezig zijn.

Verenigingen/scholen
13. 50 procent van de oorspronkelijke vergoeding uitbetalen aan de verenigingen en scholen die normaliter het oud papier zouden inzamelen in de maand april.

Meer berichten