Provincie positief over de herindeling van Landerd en Uden
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087643&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/uden&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=540,541,542,543,544,545" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo kliknieuws.nl/uden

Provincie positief over de herindeling van Landerd en Uden

  •   537 keer gelezen

UDEN | De provincie Noord-Brabant is positief over het Herindelingsadvies gemeente Maashorst. De provincie bekeek het voorstel voor de nieuwe gemeente, nadat de beide gemeenteraden van Landerd en Uden op 16 april het herindelingsadvies vaststelden. Nu de provincie een positieve reactie heeft gegeven, gaat het stuk door naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant geeft aan dat ‘Landerd en Uden op overtuigende wijze laten zien dat zij voldoen aan de vier criteria die aan de herindeling worden gesteld.’ Hiermee doelen zij op de criteria: draagvlak, bestuurskracht, regionale samenhang en interne samenhang en nabijheid van bestuur. Zo zijn Gedeputeerde Staten van mening dat sprake is van een hoge mate van lokaal bestuurlijk draagvlak en delen zij de conclusie van Landerd en Uden dat bij de omliggende gemeenten sprake is van brede steun voor de herindeling. Ook als het gaat om de naam Maashorst, waarbij de Gedeputeerde Staten aangeven de duidelijke afwegingen van de gemeenteraden te ondersteunen.

Kernenbeleid
De zes kernen staan centraal voor de nieuwe gemeente Maashorst, zoals ook in de toekomstvisie is omschreven. De provincie geeft in haar zienswijze aan dat zij, evenals de beide gemeenten dus, meerwaarde zien in een krachtig kernenbeleid. Het kernenbeleid blijft de aandacht houden. Zo werken visiegroepen aan onder andere de uitwerking van de participatievisie, zodat samen met de inwoners de nieuwe gemeente wordt vormgegeven.

Herindelingswet
Op de website www.opwegnaargemeentemaashorst.nl vind je de zienswijze van de provincie. Nu het ministerie van BZKNu de provincie een positieve zienswijze af heeft gegeven, is het aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om een herindelingswet op te stellen. Vervolgens wordt dit wetsvoorstel volgens de reguliere wetgevingsprocedure voorgelegd in de Tweede en Eerste Kamer.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087643&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/uden&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=540,541,542,543,544,545" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5093078&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/uden&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=540,541,542,543,544,545" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10661554&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=kliknieuws.nl/uden&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=540,541,542,543,544,545" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5099820&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/uden&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=540,541,542,543,544,545" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>